budowa 01GDDKiA wybrała już najkorzystniejsze oferty złożone przez wykonawców na projekt i budowę ponad 28-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S14 – Zachodniej Obwodnicy Łodzi i Zgierza.

 

I odcinek, węzeł Pabianice Północ – węzeł Teofilów, wykona konsorcjum firm Budimex i Strabag. Cena oferty brutto ok. 561,8 mln zł.

Natomiast II odcinek, węzeł Teofilów – Słowik, wykona firma Eurovia Polska S.A. Cena oferty brutto ok. 537,3 mln zł.

Oznacza to, że łączny koszt projektu i budowy oby odcinków wyniesie ponad miliard zł. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia, to blisko 1,33 mld zł. Wykonawcy deklarują realizację zadania w ciągu 32 miesięcy od chwili podpisania umowy, przy czym do etapu budowy nie wlicza się okresów zimowych (15 grudnia – 15 marca).

Wybór nie jest jeszcze prawomocny.

Poprzedni przetarg został unieważniony z powodu przekroczenia kosztorysu. Najtańsza oferta była o ponad 250 mln zł droższa od kwoty, którą na inwestycję przeznaczyła GDDKiA. Podjęto decyzję o rozpisaniu nowego przetargu, w którym droga będzie miała inne warunki techniczne.

Zakres przetargu objął między innymi: budowę dwujezdniowej trasy o nawierzchni bitumicznej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną, w tym: węzłów drogowych, budowę kilkudziesięciu wiaduktów i mostów, przebudowę odcinków dróg istniejących w zakresie kolizji z drogą ekspresową, budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz likwidację licznych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (taką jak: sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, urządzenia melioracyjne itp.)

Budowa tego odcinka drogi ekspresowej S14 jest niesłychanie ważna, zarówno z punktu widzenia strategii transportowej w regionie, jak i dla całego transportu krajowego. Pełna obwodnica zdecydowanie poprawi warunki życia mieszkańców: Łodzi, Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego i Aleksandrowa Łódzkiego, a także skróci czas przejazdu przez centrum kraju, poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo podróżowania.

Źródło: GDDKiA O/Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.