lopataZa ponad 53,7 mln złotych firma INTERCOR sp. z o.o. z Zawiercia wybuduje most przez Wisłę w Nowym Korczynie.

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie rozstrzygnął przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj, którego przedmiotem jest budowa mostu przez Wisłę w Nowym Korczynie wraz z drogami dojazdowymi.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INTERCOR sp. z o.o. z Zawiercia na kwotę 53 mln 718 tysięcy złotych. Wybrany wykonawca ma za zadanie opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń.
Nowy most łączący południową część województwa świętokrzyskiego z autostradą A4 w Małopolsce ma mieć ok. 670 m długości. Oprócz samej przeprawy mostowej po obu jej stronach wybudowane zostaną drogi dojazdowe o łącznej długości około 2 km. Termin wykonania zadania został określony na 30 października 2020 roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.