obwodnica20łańcuta2004 2018Firma Budimex złożyła najkorzystniejszą ofertę na rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 94 Łańcut - Głuchów, czyli obwodnicy Łańcuta o długości 5,8 km. Wykonawca zaoferował zrealizowanie inwestycji za niespełna 116 mln zł w terminie 34 miesięcy. Podpisanie umowy będzie możliwe w przypadku braku odwołań od wyboru i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Rozbudowa obwodnicy Łańcuta realizowana będzie w systemie „optymalizuj-projektuj-buduj”. Oznacza to, że wybrany wykonawca zaprojektuje, uzyska wymagane prawem decyzje oraz zmianę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a także wybuduje, uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i odda do użytkowania odcinek drogi krajowej nr 94.

W ramach zadania przewiduje się pozostawienie przekroju drogi krajowej jako dwupasowego (po jednym pasie w każdym kierunku), z trwałym rozdzieleniem kierunków jazdy, a także budowę obustronnych chodników lub ciągów pieszo-rowerowych i zatok autobusowych. Inwestycja zakłada również budowę skrzyżowań jednopoziomowych w formie rond jednopasowych na przecięciu DW 877, DW 881, ul. Graniczną (łącznik do autostrady A4). Ponadto zostaną utrzymane skrzyżowania DK 94 z ul. Piłsudskiego, ul. Kościuszki, DP 1520 R.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.