excavators 800996 960 720Oferta konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia oraz Mirbud, o wartości ok. 414,7 mln zł, wybrana została najkorzystniejszą do zrealizowania obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Dokumentacja przetargowa trafi teraz do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia kontroli postępowania przetargowego.

 

Za wysokie ceny
To powtórny przetarg na realizację inwestycji. Poprzednie postępowanie unieważniono, bowiem ceny ofert przewyższyły kwotę, jaką GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tej inwestycji. W ponownym przetargu podzielono realizację 24-kilometrowej obwodnicy na dwie części. Odcinek Siewierz - Zawiercie Kromołów (o długości ok. 16,7 km) będzie realizowany w formule „projektuj i buduj”, a odcinek Kromołów - Żerkowice (o długości 7,7 km) zostanie zrealizowany z systemie tradycyjnym (Buduj) - trwa weryfikacja ofert złożonych w przetargu na opracowanie projektu.

Usprawnienia dzięki obwodnicy
Obwodnica Poręby i Zawiercia pobiegnie wzdłuż DK78 przez powiaty będziński i zawierciański oraz przez miejscowości Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie i Ogrodzieniec. Dwujezdniowa obwodnica Poręby i Zawiercia w ciągu DK78 połączy się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza. DK78 komunikuje sąsiadujące miejscowości m.in. z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Obwodnica umożliwi ominięcie śródmieści, a tym samym poprawę warunków życia mieszkańców. W szczególności zredukuje uciążliwości powodowane ruchem samochodowym - głównie pojazdów ciężarowych.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.