DSC04912Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację wiaduktu Biskupia Górka zlokalizowanego w ciągu Traktu Św. Wojciecha, stanowiącego główne połączenie centrum Gdańska z południowymi dzielnicami miasta. Na podstawie przyjętych kryteriów wybrano firmę Budimex S.A., która za realizację zadania zaproponowała kwotę 143,6 mln zł.

- Konsekwentnie modernizujemy i przebudowujemy układ drogowy w Gdańsku. Korzystamy przy tym nie tylko ze środków  własnych, ale i funduszy unijnych. Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka jest kolejnym przedsięwzięciem w Gdańsku, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej - mówi Paweł Adamowicz prezydent Gdańska. 

- Przez węzeł Biskupia Górka przejeżdżają codziennie tysiące aut. Nie tylko gdańszczan, ale również mieszkańców całej metropolii. Istniejący stary wiadukt jest w złym stanie technicznym i nie jest dostosowany do obecnego natężenia ruchu. Dlatego jego przebudowa jest konieczna. Przebudowany wiadukt będzie częścią węzła integracyjnego Gdańsk Śródmieście - mówi Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska.

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na podstawie przyjętych kryteriów złożyła firma Budimex S.A., która za realizację zadania zaproponowała kwotę 143,6 mln zł. Do zamówienia przystąpiły jeszcze konsorcjum Warbud z Eurovią oraz konsorcjum PORR i Intercorr, które zaproponowały odpowiednio 158 mln i 166 mln zł. Umowa podpisana zostanie na koniec listopada br.

W ramach inwestycji istniejący wiadukt zostanie rozebrany, zbudowane zostaną nowe wiadukty w ciągu ulicy Trakt Św. Wojciecha, powstanie też nowy układ drogowy do obsługi komunikacyjnej rejonu od ulicy 3 Maja do ulicy Augustyńskiego. Równocześnie budowany będzie parking wielopoziomowy przy ul. Okopowej. Jednostką realizującą projekt jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

Miasto Gdańsk na realizację przebudowy wiaduktu otrzymało dofinansowanie w wysokości ok. 113,9 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to koniec lipca 2019 roku.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.