kasaWojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz spotkał się z przedstawicielami mieszkańców gmin Świecie oraz Pruszcz. Rozmawiano o wycenie budynków i gruntów przeznaczonych pod budowę drogi ekspresowej S5.

 

- Podjęliśmy decyzję, że tam, gdzie nie zostały one jeszcze wydane, lub zostały wydane a nie zostały uprawomocnione, będziemy zlecali ponowne operaty szacunkowe. Zrobimy to z własnej inicjatywy na wniosek danego gospodarstwa domowego, które w tym przypadku czuje się pokrzywdzone. W najbliższych dniach i tygodniach ten proces będziemy przeprowadzać i takie porozumienie jest zawarte – zaznaczał Mikołaj Bogdanowicz.

Wojewoda podkreślił, że budowa drogi ekspresowej S5 jest kluczową inwestycją dla regionu, dlatego tak ważne jest, żeby to zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem. - W tej chwili tak jest. Nie ma żadnego opóźnienia i chcemy to doprowadzić do końca w roku 2019, żeby wszyscy mogli z tej drogi skorzystać - dodał wojewoda.

Zastępca dyrektora oddziału bydgoskiego GDDKiA Zbigniew Szymczak zapewnił z kolei, że wszystkie środki na realizację tej inwestycji są zabezpieczone.

- Mamy zabezpieczone środki w zakresie nie tylko realizacji inwestycji i realizacji robót budowlanych, ale również mamy w pełni zabezpieczone środki na wykupy i odszkodowania dla mieszkańców, którzy są objęci tą inwestycją i przejęciem części nieruchomości. Chcę również potwierdzić, że inwestycja jest realizowana i ma być zrealizowana w 2019 roku. Na dzień dzisiejszy nie przewidujemy większych problemów w tym zakresie – mówił Zbigniew Szymczak.

Źródło: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.