21953Rozpoczęła się wycinka drzew kolidujących z budową drogi wspomagającej Niedźwiedź-Zdunowo, która powstanie w ramach budowy drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa w ciągu S10. W marcu, po zakończeniu wycinek rozpoczną się roboty przy budowie tej drogi o długości 3,2 km.

 

Natomiast w lutym rozpocznie się usuwanie kolizji energetycznych i gazowych przy budowie samej drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, tu również roboty budowlane ruszą wiosną tego roku. Całość prac w ramach tego zadania ma zakończyć się we wrześniu przyszłego roku.

W ramach budowy jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa realizowane są 3 zasadnicze elementy: budowa drugiej jezdni drogi S10 na brakującym odcinku pomiędzy węzłem Kobylanka (Motaniec) a węzłem Stargard Zachód, budowa łącznicy relacji Szczecin-Kobylanka na węźle Kobylanka (Motaniec) oraz budowa drogi wspomagającej Niedźwiedź-Zdunowo. Realizacja tego zakresu robót umożliwi oznakowanie jako droga ekspresowa całego odcinka DK 10 od granicy Miasta Szczecina do początku obwodnicy Stargardu. Znacząco poprawi się płynność ruchu, oraz bezpieczeństwo na tym mocno obciążonym ruchem drogowym fragmencie DK 10.

Droga wspomagająca Niedźwiedź – Zdunowo o długości 3,2 km połączy miejscowość Niedźwiedź z ulicą Profesora Tomasza Żuka przy szpitalu w Zdunowie. Nowa droga będzie biegła w miejscu istniejącej nieutwardzonej drogi leśnej. Będzie to znaczące ułatwienie dla komunikacji lokalnej, umożliwi zlikwidowanie obecnego skrzyżowania do miejscowości Niedźwiedź zlokalizowanego na DK 10 na zachód od węzła Kobylanka. Będzie to również trasa alternatywna dla pojazdów wolnobieżnych i innych, które nie będą już mogły się poruszać odcinkiem DK 10 Szczecin-Motaniec, po tym jak stanie się drogą ekspresową.

Źródło: GDDKiA O/Szczecin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.