Spis treści

Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku cz. IW 2010 roku doszło do 38 832 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 3907 osób, a 48 952 doznały obrażeń. W porównaniu z rokiem 2009, liczba wypadków zmniejszyła się o 5364, czyli o 12,1%; osób zabitych było mniej o 665, czyli o 14,6%, liczba rannych spadła o 7094, tj. o 12,7%. Po raz pierwszy liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych spadła poniżej dotąd nieosiągalnego poziomu 4 tys. osób.

W ostatnim dziesięcioleciu, najwięcej wypadków drogowych i osób rannych odnotowano w 2001 roku, zaś najwięcej ofiar śmiertelnych w 2002 roku. Od 2002 roku następował spadek, utrzymujący się do 2006 roku. W 2007 roku nastąpił wzrost liczby wypadków i ich ofiar, natomiast od 2008 roku zanotowano ponowne spadki.

Tendencja występowania wypadków i rannych w latach 2008-2010

W 2010 roku wydarzyły się 38 832 wypadki drogowe:

  • w porównaniu z rokiem 2008, kiedy to miały miejsce 49 054 wypadki, liczba ta spadła o 10 222 wypadki (-20,8%),
  • w porównaniu z 2009 rokiem, w którym zanotowaliśmy 44 196 wypadków, liczba ta spadła o 5 364 wypadki (-12,1%).

W wyniku wypadków drogowych 3 907 osób poniosło śmierć:

  • w porównaniu z rokiem 2008, kiedy zginęło 5 437 osób, nastąpił spadek o 1 530 osób (-28,1%),
  • w porównaniu z rokiem 2009, w którym śmierć poniosły 4 572 osoby nastąpił spadek o 665 osób (-14,6%).

W wypadkach ranne zostały 48 952 osoby:

  • w porównaniu do 2008 roku, kiedy obrażenia odniosło 62 097 osób, liczba osób rannych zmniejszyła się o 13 145 osób (-21,2%),
  • w porównaniu do roku 2009, kiedy zanotowano 56 046 osób rannych, liczba ta spadła o 7 094 osoby tj. (-12,7%).

W 2010 roku do jednostek Policji zgłoszono 416 075 kolizji drogowych:

  • w porównaniu do 2008 roku, w którym zgłoszono Policji 381 520 kolizji, liczba ta zwiększyła się o 34 555 (+9,1%),
  • w porównaniu do 2009 roku, w którym odnotowano 381 769 kolizji liczba zwiększyła się o 34 306 (+9%).

Wskaźniki stanu bezpieczeństwa w zależności od liczby mieszkańców w poszczególnych województwach w 2010 roku

Czas powstawania wypadków drogowych

W 2010 r. najwięcej wypadków miało miejsce w sierpniu (10,5% ogółu), w czerwcu (10,4%) i w lipcu (10,3%). Duża liczba wypadków w miesiącach letnich spowodowana jest zwiększonym natężeniem ruchu związanym z okresem wakacyjnym. Natomiast zwiększona liczba wypadków w miesiącach jesiennych jest zjawiskiem obserwowanym od kilku lat. W okresie tym pogarszają się warunki atmosferyczne oraz warunki drogowe, wcześnie zapada zmrok. Dochodzi przede wszystkim do potrąceń pieszych, gdyż stają się oni gorzej widoczni. W miesiącach zimowych odnotowano znaczne zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Wypadki drogowe i ich skutki wg miesięcy w 2010 roku Wypadki drogowe wg miesięcy w latach 2009 i 2010

 

Dokonując podziału wypadków drogowych na poszczególne dni tygodnia, najwięcej zdarzeń odnotowano w piątki (16,8% ogółu). Najwięcej osób (15,9% ogółu) zginęło w soboty, średnio w co dziewiątym wypadku ginął człowiek, gdzie w piątki w co jedenastym.

Zarówno w 2010 r., jak i w latach poprzednich największe nasilenie wypadków występowało w godzinach 14-18, czyli w okresie bardzo dużego natężenia ruchu, związanego z powrotami z pracy. Najmniej wypadków odnotowano w godzinach 24-5, w tym czasie również najmniej osób zostało rannych oraz poniosło śmierć.

Na występowanie wypadków drogowych wpływ mają także warunki atmosferyczne oraz oświetlenie, przy czym ten ostatni czynnik jest uzależniony od pory dnia i pory roku. Podobnie jak w roku 2009, najwięcej wypadków wydarzyło się przy dobrych warunkach atmosferycznych. W dobrych warunkach atmosferycznych kierujący czują większy komfort jazdy, rozwijają większe prędkości, co w przypadku wystąpienia wypadku daje tragiczniejsze skutki. Najwięcej wypadków zanotowano w ciągu dnia, gdyż wtedy jest największy ruch. Jednak w porze nocnej, na drogach nieoświetlonych występuje największy wskaźnik osób zabitych - w co czwartym takim wypadku ginie człowiek, natomiast w porze dziennej w co trzynastym wypadku.

Miejsca powstawania wypadków drogowych

W 2010 roku zdecydowana większość wypadków, bo 27 836 wydarzyło się na obszarze zabudowanym (71,7%), zginęło w nich 1 812 osób, a 33 364 zostały ranne. Poza obszarem zabudowanym miało miejsce 10 996 wypadków (28,3% ogółu). W ich wyniku zginęło 2 095 osób, a obrażenia ciała odniosło 15 588 uczestników ruchu.

Mimo, iż większość wypadków wydarzyła się na obszarze zabudowanym, to w wyniku wypadków mających miejsce w obszarze niezabudowanym zginęło więcej osób. Przyczynę takiego stanu rzeczy upatrywać można w tym, że na obszarach niezabudowanych kierujący rozwijają większe prędkości, często w jednym samochodzie ginie więcej niż jedna osoba, a ponadto pomoc lekarska dociera znacznie później.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.