Spis treści

Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku cz. IIW 2010 roku w wypadkach drogowych poszkodowanych zostało 52 859 osób, w tym 3 907 poniosło śmierć, a 48 952 zostały ranne. W porównaniu do 2009 roku oznacza to mniej ofiar o 7 759 osób, w tym ofiar śmiertelnych o 665 i rannych o 7 094 osób. Najczęściej uczestnicy ruchu drogowego ginęli w wypadkach drogowych, które wydarzyły się poza obszarem zabudowanym. Prawie w co piątym takim zdarzeniu ginął człowiek, podczas gdy na obszarze zabudowanym, w co piętnastym.
Bardzo liczną grupę ofiar stanowią piesi, co wynika z dużego udziału potrąceń w ogólnej liczbie wypadków (28,3% ogółu zdarzeń), oraz z prawidłowości, iż w relacji pojazd – pieszy ten ostatni jest narażony na znacznie większe, niż kierujący niebezpieczeństwo.
W roku 2010 w ogólnej liczbie ofiar wypadków, największy odsetek stanowili kierujący samochodami osobowymi i ich pasażerowie (55,7%).

Ofiary wypadku wg użytkowników dróg w 2010 roku

Najliczniejszą grupę zabitych – 1 139 osób (29,1% ogółu) stanowiły osoby w przedziale wiekowym 40-59 lat, natomiast rannych – 13 360 osób (27,3% ogółu) stanowiły osoby w grupie wiekowej 25-39 lat. Najwyższy wskaźnik ofiar na 1 mln populacji odnotowany został, podobnie jak w latach poprzednich, w przedziale wiekowym 18-24 lata.

W 2010 roku w Polsce miało miejsce 4 239 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach tych 112 dzieci poniosło śmierć, a 4 586 doznało obrażeń. W stosunku do roku 2009 roku liczba wypadków zmalała o 811 (-16,1%) i rannych o 472 dzieci (-9,4 %), a zabitych – o 16 (-12,5 %). Z przedstawionych danych wynika, że tendencja spadkowa liczby wypadków i ich ofiar z udziałem najmłodszych zdecydowanie się utrzymuje. W stosunku do roku 2000 liczba wypadków z udziałem dzieci w 2010 roku spadła aż o 48,4%, zabitych o 57,7% a rannych o 49,2%. Zdecydowana większość wszystkich ofiar wypadków wśród dzieci w wieku 0-6 lat, to pasażerowie pojazdów – aż 71,9%, w tym ofiary śmiertelne to 82,3%. Tendencja ta jest bardzo niepokojąca albowiem świadczy o tym, że najmłodsi są narażeni na utratę życia bądź zdrowia przede wszystkim z powodu błędów dorosłych. Często za kierownicą pojazdu, w którym dziecko ulega wypadkowi siedzi ktoś z jego bliskiej rodziny. W przypadku dzieci ze starszej grupy wiekowej 7-14 lat, najwięcej ofiar wypadków drogowych było wśród pieszych, jednak ofiar śmiertelnych, podobnie jak w przypadku młodszych dzieci, odnotowano najwięcej w grupie pasażerów.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich latach, nasilenie wypadków z udziałem dzieci występuje w miesiącach wiosenno-letnich – od maja do września. Najmłodsi ulegają wypadkom przede wszystkim podczas ładnej pogody i przy dobrej widoczności. W 2010 roku najwięcej wypadków z udziałem dzieci wydarzyło się w czerwcu – 557, lipcu – 504 i w sierpniu – 518. Tylko w ciągu tych trzech miesięcy zginęło 45 dzieci w wieku 0-14 lat, tj. 41,1% wszystkich ofiar śmiertelnych wśród dzieci w 2010 roku. Najniebezpieczniejszy dla najmłodszych jest koniec tygodnia – sobota i niedziela.
W 2010 roku dzieci w wieku 0-14 lat były sprawcami 1 488 wypadków (spadek o 105 wypadków w stosunku do roku 2009), zginęło w nich 27 dzieci (spadek o 15) a 1 511 zostało rannych (spadek o 97). Bardzo zagrożona wypadkami drogowymi jest też nieletnia młodzież w wieku 15-17 lat. W 2010 roku miały miejsce 2 732 wypadki z udziałem młodzieży (spadek o 470 w stosunku do 2009 roku), zginęły w nich 122 młode osoby (wzrost o 3), a 2 714 zostało rannych (spadek o 542). W tej grupie wiekowej także najwięcej ofiar odnotowano wśród pasażerów.

Bezpieczeństwo osób pieszych

Około 38% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią „niechronieni” uczestnicy ruchu drogowego. Na tę grupę należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ w przeciwieństwie do poruszających się samochodami, osoby te nie są osłonięte karoserią samochodu, nie mogą liczyć na działanie poduszek powietrznych ani pasów bezpieczeństwa.

W 2010 roku odnotowano 11 286 wypadków z udziałem osób pieszych (29% ogółu), w których zginęło 1 245 osób (31,9% ogółu), a 10 826 odniosło obrażenia ciała (22,1% ogółu). W większości poszkodowanymi byli sami piesi (1 235 zabitych i 10 582 ranne), którzy swoim zachowaniem często powodują duże zagrożenie. W omawianym roku spowodowali oni 11,4% zdarzeń z ofiarami w ludziach.
W miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego odnotowano 7 113 wypadków, stanowi to 63% wszystkich wypadków z udziałem pieszych. Śmierć poniosło 419 osób (33,9% ogółu zabitych pieszych), rannych zostało 7 213 osób (68,2% ogółu rannych pieszych).

Wypadki drogowe i ich skutki w miejscach ruchu pieszych w 2010 roku

Mimo tego, że liczba wypadków na przejściach dla pieszych maleje od 2001 roku, to jednak potrącenia w tych miejscach powinny budzić niepokój, gdyż przejście dla pieszych w swej istocie gwarantować powinno tym uczestnikom ruchu bezpieczne przekroczenie jezdni. Udział procentowy wypadków w tych miejscach w stosunku do liczby wypadków z pieszymi systematycznie rósł z 29,8% w 2001 roku do 30,4% w roku 2005. W roku 2006 r. zmniejszył się do 27,4%, w 2007 i 2008 wyniósł 28,5%, w 2009 roku zanotowano wzrost do 29,4%, a w 2010 r. wyniósł 29,3%.
Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej wypadków z udziałem pieszych i najtragiczniejsze ich skutki zanotowano w miesiącach jesiennych (wrzesień-listopad). Na taki stan rzeczy wpływ mają nasze warunki klimatyczne, a zwłaszcza wcześnie zapadający zmrok i gorsza widoczność.

Bezpieczeństwo rowerzystów

W 2010 roku rowerzyści uczestniczyli w 3 918 wypadkach drogowych, w których zginęło 290 osób, a rany odniosło 3 806 osób. Wśród ofiar największą grupę stanowili sami rowerzyści – 280 zabitych oraz 3 494 rannych.
W omawianym okresie rowerzyści przyczynili się do powstania 1 588 wypadków, w których zginęło 140 osób, a 1 519 osób doznało obrażeń ciała. Z winy rowerzystów większość wypadków wystąpiła na obszarze zabudowanym – 1 328, na obszarze niezabudowanym zaś wypadki cechowały się wysoka ofiarochłonnością, w 260 wypadków zginęło 65 osób, tj. w co czwartym wypadku była ofiara śmiertelna, gdy na obszarze zabudowanym w co siedemnastym.

Najczęstszymi przyczynami wypadków spowodowanych przez rowerzystów było:

  • nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu – 694 wypadki,
  • nieprawidłowo wykonywany manewr skrętu – 251 wypadków,
  • nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych – 107 wypadków.

Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez rowerzystów w 2010 roku

Kierujący rowerem najwięcej wypadków spowodowali w czerwcu – 277 (17,4% ogółu), zginęły w nich 24 osoby (17,1%), a rany odniosło 267 osób (17,6%). Dokonując podziału wypadków drogowych na poszczególne dni tygodnia, najwięcej zdarzeń rowerzyści spowodowali w piątki (17,4 % ogółu) w soboty (15,6 % ogółu) oraz w środy (15,1 % ogółu).
Z analizy wieku sprawców – rowerzystów wynika, ze największe zagrożenie powodują dzieci i osoby starsze, przy czym wypadki z udziałem osób starszych pochłonęły zdecydowanie więcej ofiar śmiertelnych. Rowerzyści powyżej 60 roku życia, byli sprawcami 456 wypadków (28,7% ogółu wypadków spowodowanych przez rowerzystów), zginęło w nich 75 osób (53,6%), a 399 zostało rannych (26,3%). W co szóstym takim wypadku zginął człowiek. Z kolei dzieci w wieku 7-14 lat spowodowały 354 wypadki (22,3% ogółu) w wyniku których zginęło 11 osób (7,8%), a 359 osób doznało obrażeń ciała (23,6%).

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.