Spis treści

Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych pieszych to:

 • nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem – 534 wypadki, (tj. 55,6% wszystkich zdarzeń spowodowanych przez nietrzeźwych pieszych),
 • przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 113 wypadków (11,8%),
 • stanie, leżenie na jezdni – 98 wypadków (10,2%).

Piesi będący pod działaniem alkoholu, najczęściej powodowali wypadki w okresie jesiennym, tj. październik – listopad, co pokrywa się z ogólną tendencją wypadków powodowanych przez tę grupę.

Wypadki ze skutkiem śmiertelnym

W 2010 roku na terenie kraju wydarzyły się 3 503 wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym. Wynika z tego, że w co 11 wypadku zginął co najmniej jeden człowiek. W porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy zanotowano 4 144 wypadki ze skutkiem śmiertelnym, liczba ta uległa zmniejszeniu o 641 wypadków (-15,5%). Ze statystyk wynika, że najwięcej osób, bo 68,8% zginęło na miejscu zdarzenia, a pozostałe to zgony w szpitalu, mające miejsce w ciągu 30 dni od daty zaistnienia wypadku.

Z analizy wypadków ze skutkiem śmiertelnym w podziale na obszar niezabudowany i zabudowany wynika, że liczba wypadków i osób zabitych jest większa w obszarze niezabudowanym. Podobnie jest w przypadku osób, które zginęły na miejscu zdarzenia. Natomiast analizując wypadki, w których poszkodowani zmarli w szpitalu, w ciągu 30 dni od dnia wypadku, większą ich liczbę zanotowano w wyniku wypadków mających miejsce na obszarze zabudowanym.

W 2010 roku najwięcej najtragiczniejszych wypadków miało miejsce we wrześniu – 428, tj. 12,2% ogółu wypadków ze skutkiem śmiertelnym, w sierpniu – 424 (12,1%) i w listopadzie – 412 (11,8%).

Najwięcej tragedii na drogach miało miejsce w dni weekendowe, a szczególnie w soboty – 554 wypadki (15,8%), piątki – 519 wypadków (14,8%) i niedziele – 501 (14,3%). Przyczyną takiego stanu rzeczy może być to, że w te dni, wolne od pracy, odbywa się najwięcej imprez towarzyskich, dyskotek itp.

Szczególne nasilenie wypadków ze skutkiem śmiertelnym następuje w godzinach 16.00-21.00. W godzinach tych miało miejsce 1 159 wypadków (33,1% ogółu wypadków ze skutkiem śmiertelnym), w których zginęły 1 263 osoby (32,3% ogółu zabitych).

Spośród wszystkich rodzajów wypadków drogowych za skutkiem śmiertelnym, na pierwsze miejsce wysuwają się zderzenia pojazdów w ruchu. W 2010 roku wypadków takich było 1 415, co stanowiło 40,4% ogółu. W zdarzeniach tych śmierć poniosły 1 693 osób (43,3% wszystkich zabitych). Wśród zderzeń, najwięcej tragicznych wypadków to zderzenia boczne – 624 wypadki i 707 osób zabitych, a także zderzenia czołowe – 602 wypadki i 776 osób zabitych. Następnym, najczęściej występującym rodzajem wypadku śmiertelnego, było najechanie na pieszego. Takich zdarzeń w 2010 roku było 1 202 (34,3%), w ich wyniku zginęło 1 220 osób (31,2%). Duży odsetek tragicznych wypadków to najechania na drzewo – odnotowano 452 takie zdarzenia (12,9% ogółu), zginęło w nich 525 osób (13,4% ogółu zabitych).

Rodzaje wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w 2010 roku

Najwięcej wypadków ze skutkiem śmiertelnym, bo 2 287 (65,3%) spowodowali kierujący pojazdami. Najczęstsze przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących to:

 • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 960 wypadków,
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 385 wypadków,
 • nieprawidłowe wyprzedzanie – 228 wypadków,
 • nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego – 200 wypadków.

Natomiast piesi byli sprawcami 663 wypadków (18,9%) z następujących przyczyn:

 • nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem – 339 wypadków,
 • stanie, leżenie na jezdni – 126 wypadków,
 • przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 79 wypadków,
 • chodzenie nieprawidłową stroną drogi – 54 wypadki.

Cudzoziemcy sprawcami wypadków

W 2010 roku cudzoziemcy przyczynili się do powstania 442 wypadków drogowych, w których zginęło 67 osób, a 612 zostało rannych. Najwięcej wypadków spowodowali kierujący pojazdami, będący obywatelami takich państw jak: Niemcy (76 wypadków – 17,2%), Ukraina (63 wypadków – 14,3%), Litwa (42 wypadków – 9,5%). Można to wytłumaczyć tym, że Polska z racji swego położenia jest krajem tranzytowym i zdecydowanie największy odsetek cudzoziemców wjeżdżających i przejeżdżających przez nasz kraj to obywatele państw ościennych; szczególnie z linii wschód – zachód.

Głównymi przyczynami wypadków spowodowanych przez cudzoziemców było:

 • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 89 wypadków,
 • nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 40 wypadków,
 • niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 37 wypadków,
 • zmęczenie, zaśnięcie – 26 wypadków,
 • nieprawidłowe wyprzedzanie – 24 wypadki,
 • nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego – 23 wypadki.

***

Według danych w bazie CARE w 2009 roku pod względem liczby wypadków wśród państw Unii Europejskiej Polska uplasowała się na szóstym miejscu. Największą liczbę osób zabitych odnotowano niestety w naszym kraju – Polska znalazła się na pierwszym niechlubnym miejscu wśród krajów członkowskich UE z liczbą 4 572 osób zabitych. Poza Polską, najwięcej ofiar śmiertelnych zanotowano we Francji – 4 273 osoby, w Niemczech – 4 152 osoby, we Włoszech – 4 050 osób. Najwięcej użytkowników dróg odniosło obrażenia w wyniku wypadków mających miejsce na terytorium Niemiec – 388 595 osób, we Włoszech – 295 202 osoby oraz Wielkiej Brytanii – 223 542 osoby, Polska znalazła się na szóstym miejscu. Najwyższy wskaźnik zabitych na 100 wypadków odnotowano w Polsce – 10,3 oraz na Litwie – 9,9. Zaś najwyższy wskaźnik rannych na 100 wypadków ma Luxemburg – 145,2, Włochy – 141,9 oraz Szwecja – 140,7. Polska znalazła się na siedemnastym miejscu.

Źródło: Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku - Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Zespół Profilaktyki i Analiz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.