contentmap_plugin

edroga001Posiedzenie Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zdominowały tematy planowanej organizacji ruchu w stolicy województwa. Opole czeka m.in. przebudowa przeprawy przy ulicy Niemodlińskiej.

Stan mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej jest zły: ruch odbywa się warunkowo, a nałożone obostrzenia powodują niepełne wykorzystanie obiektu. O szczegółach realizacji inwestycji mówił Piotr Rybczyński, wicedyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

– W tym miejscu powstanie czteroprzęsłowy obiekt stalowy - mówił Piotr Rybczyński, wicedyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. - Zostanie on  poszerzony i wyposażony w cztery pasy plus pas przeznaczony dla autobusów. Zbudowana zostanie też kładka dla pieszych i rowerzystów, pod którą na etapie budowy przeniesione zostaną media – wyjaśnił. Uprzedził jednak, że inwestycja oznacza wiele zmian i utrudnień w organizacji ruchu. Szacuje, że dzięki zastosowaniu technologii stalowej, czas całkowitego wyłączenia mostu zostanie zminimalizowany do minimum i może wynieść jedynie 2-3 miesiące.

Piotr Rybczyński przedstawił także założenia koncepcji trzech tras odciążających ruch w Opolu poprzez budowę dodatkowej przeprawy przez rzekę Odrę. Pierwszą z nich jest Obwodnica Bolkowska. Jej budowa stała się przedmiotem społecznej debaty i w wyniku oprotestowania wszystkie koncepcje jej przebiegu uzyskały negatywną decyzję środowiskową. Nadal funkcjonuje ona w planach miasta Opola.

W założeniach jest także budowa trasy średnicowej, mającej ogromne znaczenie w rozładowaniu ruchu w centrum miasta. – Zaletą w preferowanym przez nas wariancie jest wkomponowanie w istniejącą infrastrukturę. Nie narusza on zabudowy, zapewniony jest klimat akustyczny we wszystkich miejscach z wyjątkiem skrzyżowania – wymienił. Rybczyński zaznaczył, że aktualne postępowanie w RDOŚ może przynieść pewne modyfikacje. Liczy jednak, że nie zostanie zmieniony jej ślad geometryczny.

Podczas spotkania przedstawiona została także koncepcja domknięcia obwodnicy miasta, tzw. Obwodnicą Południową.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.