web5 3GDDKiA, Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC oraz Miasto Gdańsk w dniach 20-23 w centrum Kongresowym Amber Expo w Gdańsku będą organizatorem XV Międzynarodowego Zimowego Kongresu Drogowego. Polska jest pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej pełniącym rolę organizatora i gospodarza tego zgromadzenia, w którym raz na cztery lata bierze udział ok. 1000 osób z całego świata. Podczas kongresu spotykają się eksperci, naukowcy, a także praktycy z firm na co dzień zajmujących się zadaniami związanymi z utrzymaniem dróg zimą.

 

- Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy odbywa się co 4 lata. To kluczowe wydarzenie w obszarze bezpieczeństwa dróg w zimowych warunkach. Organizacja Kongresu to wielkie wyróżnienie i dowód docenienia doświadczeń Polski i GDDKiA. Kiedy Polska dołączała do struktur Unii Europejskiej dysponowała niespełna 800 km dróg szybkiego ruchu. Dziś mówimy ok. 3,5 tys. km autostrad i dróg ekspresowych oraz kolejnych niemal 2 tys. km dróg w realizacji lub postępowaniach przetargowych – powiedział podczas otwarcia XV Międzynarodowego Zimowego Kongresu Drogowego minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jest to jedyne wydarzenie na świecie, gdzie szeroko omawiana jest tematyka związana z zimowym utrzymaniem w każdym aspekcie: od planowania zadań, przez ich finansowanie, standardy, a także innowacje, które mogą wnieść nową, lepszą jakość w utrzymanie przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ponoszonych w tym zakresie.

PIARC, Światowe Stowarzyszanie Drogowe powstałe w 1909 r. zrzeszające administracje drogowe z ponad 120 państw świata, co cztery lata organizuje Zimowy Kongres Drogowy. Za każdym razem to wydarzenie organizowane jest w innej części świata. Pierwszy kongres został zorganizowany w 1969 roku. W poprzednich latach Zimowe Kongresy PIARC odbywały się m.in. w Lulei (Szwecja, 1998), w Sapporo (Japonia, 2002), w Turynie-Sestriere (Włochy, 2006), w 2010 r. odbył się w Quebec. Cztery lata temu kongres odbywał się w Andorze, za cztery lata będzie w Calgary (Kanada).

Tegoroczny Kongres odwiedzą delegaci reprezentujący 42 kraje z 5 kontynentów! Swoją obecność potwierdziło 4 ministrów właściwych ds. transportu z Polski, Czarnogóry, Litwy i Japonii oraz generalni dyrektorzy zarządów dróg z kilkudziesięciu krajów. Obradom Kongresu towarzyszą targi, na których swoje produkty, sprzęt i usługi prezentuje kilkadziesiąt firm z 18 państw. Do prezentacji zgłoszonych zostało około 300 prac przez przedstawicieli administracji drogowej, naukowców i ekspertów z branży. Wśród wystawców znajdują się stoiska narodowe Czech, Chin, Francji, Japonii, Korei Południowej, Norwegii, Polski, Słowacji i Włoch. Na ekspozycję targową składa się także prezentacja bogatego parku najnowszych maszyn związanych z utrzymaniem dróg w trudnych warunkach zimowych.

600x200 KONGRES ZIMOWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.