contentmap_plugin

fotTrasa z Gdańska do Starogardu Gdańskiego to jedna z najbardziej obciążonych dróg w województwie pomorskim. Ruch tranzytowy i lokalny jest tu bardzo duży. Dlatego jej przebudowa to niezwykle wyczekiwana inwestycja. 27-kilometrowy odcinek DW 222 zostanie generalnie przebudowany i przejdzie całkowitą metamorfozę. Skorzystają kierowcy, piesi i rowerzyści. Inwestycję, wartą niemal 85 mln zł, zrealizuje Skanska.

– Realizacja tej inwestycji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz większej płynności i komfortu podróżowania na przedmiotowej drodze – mówi Anna Mątewska, p.o. zastępcy dyrektora ds. Inwestycji, ZDW Gdańsk. – Wpłynie również na poprawę warunków życia i zwiększenie mobilności ludności, a także podniesie walory inwestycyjne subregionu i przyczyni się do poprawy spójności województwa. Realizacja inwestycji stworzy podstawy do poprawy warunków transportowych związanych z dojazdami do autostrady A1 w województwie pomorskim, a przez to przyczyni się do rozwoju gospodarczego i społecznego całego województwa – dodaje Anna Mątewska.

Trasa od granicy Gdańska do granicy Starogardu Gdańskiego liczy około 39 km, z czego Skanska przebuduje ponad 27 km. Rozbudowane zostanie 5 odcinków: Gdańsk-Straszyn, Żuława-Trąbki Wielkie, Gołębiewo Wielkie-Gołębiewko, Godziszewo-Starogard Gdański oraz Straszyn-Żuława i ciąg pieszo-rowerowy w rejonie ronda w miejscowości Jagatowo. Najdłuższy fragment (ponad 13-kilometrowy) to odcinek będący w granicach powiatu starogardzkiego od Starogardu Gdańskiego do Godziszewa.

– Rozbudowa drogi wojewódzkiej 222 na trasie Starogard Gdański - Gdańsk to długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja – mówi Maria Michel, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim. – Droga odgrywa bardzo ważną rolę w systemie komunikacyjnym. Dla mieszkańców ma znaczenie strategiczne, bowiem łączy Starogard Gdański z Trójmiastem. Przebudowa wpłynie znacznie na poprawę bezpieczeństwa ruchu samochodowego. Planowane elementy uspokojenia ruchu, przejścia dla pieszych, chodniki, nowe zatoki autobusowe oraz zwiększona ilości punktów świetlnych będzie też miała wpływ na bezpieczeństwo pieszych. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że przebudowa drogi niebawem się rozpocznie – dodaje Maria Michel.

15 marca przedstawiciele ZDW Gdańsk i firmy Skanska uroczyście podpisali umowę na rozbudowę DW 222. Zgodnie z kontraktem koniec inwestycji to 30 czerwca 2019 roku. Pierwsze prace rozpoczną się na przełomie marca i kwietnia br.

– Drogę rozbudujemy do parametrów odpowiadających przewidywanej klasie technicznej G (droga główna) – mówi Paweł Piński, Skanska. – Jezdnię poszerzymy do 7 metrów, a nawierzchnia zyska większą nośność - 115 kN/oś, zgodnie ze standardami obowiązującymi w UE. Przebudujemy skrzyżowania, przepusty i zjazdy do nieruchomości. Bezpieczeństwo zwiększymy poprzez korektę łuków, budowę nowych przejść dla pieszych i azyli w miejscach niebezpiecznych. Uczestnicy ruchu zyskają nowe zatoki autobusowe, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe. Zadbamy o odpowiednie oznakowanie i oświetlenie. Na terenach zabudowanych pojawi się około 300 nowych słupów oświetleniowych – dodaje Paweł Piński. W trosce o środowisko Skanska wybuduje także przejścia dla zwierząt, wygrodzenia i tunele ochronne oraz nasadzi 2 tys. drzew i 7 tys. krzewów.

Źródło: Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.