P4130029Przeładowane samochody niszczą nawierzchnię jezdni do 400 razy bardziej niż te z prawidłowymi gabarytami. Dlatego już od kilku lat obowiązuje zakaz wjazdu do centrum Gliwic dla ciężkich pojazdów. System wprowadzony kilka tygodni temu przez Zarząd Dróg Miejskich pozwala natomiast na identyfikację przeciążonych pojazdów i szybkie powiadomienie o tym fakcie Inspekcji Transportu Drogowego.

 

Według informacji Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, co trzeci samochód ciężarowy w Polsce jest przeciążony. Jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami i ma zgubny wpływ na stan naszych dróg. Z tym zjawiskiem usiłuje walczyć Inspekcja Transportu Drogowego, a pomaga w tym wprowadzony w Gliwicach nowoczesny system preselekcyjnego ważenia pojazdów. Do tej pory inspektorzy transportu drogowego wybierali kontrolowane pojazdy w sposób losowy. Kilka tygodni temu procedura kontroli pojazdów w Gliwicach zmieniła się diametralnie. Zarząd Dróg Miejskich wdrożył specjalny system, dzięki któremu z łatwością można wskazać samochód o przekroczonych parametrach, takich jak: dopuszczalna masa pojazdu, jego długość, szerokość, wysokość oraz prędkość.

Za pomocą szeregu kamer oraz specjalnych czujników kwarcowych zamontowanych w jezdni, każdy pojazd przejeżdżający przez punkt kontrolny jest wstępnie mierzony.

System analizuje otrzymane dane i przekazuje je inspektorom transportu drogowego, którzy zatrzymują wskazany samochód i ponownie przeprowadzają ważenie, tym razem za pomocą legalizowanych wag przenośnych. ITD, po potwierdzeniu uzyskanego wyniku o przekroczeniu dopuszczalnych parametrów, może nałożyć na przewoźnika karę od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

– Preselekcyjne ważenie pojazdów poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego, ogranicza degradację nawierzchni dróg oraz zwiększa skuteczność wykrywania pojazdów ciężarowych o przekroczonych parametrach. To innowacyjny, precyzyjny i bardzo przydatny system – tłumaczy Ludomir Utratny z Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Na terenie Gliwic działają obecnie trzy punkty do preselekcyjnego ważenia pojazdów. Niebawem ta liczba wzrośnie – ZDM planuje montaż kolejnych, w ramach rozbudowy zachodniej obwodnicy miasta.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.