contentmap_plugin

edroga015Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na ponad 30-kilometrowym odcinku Połczyn-Zdrój-Czaplinek, znajduje się wśród 11 projektów drogowych, które zostały zapisane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Z projektu wyłączono jednak najtrudniejszy, blisko 4-kilometrowy odcinek przebiegający wzdłuż Doliny Pięciu Jezior. Droga nr 163 prowadzi tu pomiędzy podstawą wysokiego i stromego zbocza doliny a wodami jezior i podmokłościami. Odcinek ten będzie wymagał sporych nakładów finansowych i oddzielnego projektu, uwzględniającego zabezpieczenia drogi przed występującymi w tym miejscu osuwiskami.

Osuwiska powstają zwykle w miejscach, w których teren jest mocno nachylony, a grunty mają specyficzną budowę, w której warstwy przepuszczalne i nieprzepuszczalne występują naprzemiennie. Przy większych opadach, warstwa przepuszczalna nasiąka wodą, która, nie mając innego odpływu, zaczyna razem z wilgotnym gruntem spływać po warstwie nieprzepuszczalnej w kierunku jezior.

Występujące przy drodze nr 163 osuwiska mają różną genezę. Nie bez znaczenia jest podcięcie stoku w wyniku działalności ludzi, którzy przed wiekami wytyczyli w tym miejscu drogę. Istotne są również wibracje związane z ruchem samochodowym, które mogą być jeszcze większe podczas przebudowy drogi i pracy ciężkiego sprzętu. Najbardziej zagrożone odcinki drogi biegną wzdłuż brzegów jezior Krzywego, Długiego i Głębokiego. Według geologów, na 4-kilometrowym odcinku znajduje się aż 26 osuwisk, z których 19 stanowi realne zagrożenie dla drogi.

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich podjął zatem działania mające na celu pozyskanie środków na zabezpieczenie osuwisk przy drodze wojewódzkiej nr 163 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Źródło: ZZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.