roboty drogoweMiasto ogłosiło przetarg na budowę kolejnego odcinka zachodniej obwodnicy Gliwic. Chodzi o fragment od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego. Inwestycja ma być realizowana po raz pierwszy w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

 

Zamówienie przetargowe opublikowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach obejmuje m.in. zaprojektowanie odcinka zachodniej obwodnicy miasta z ewentualnym wykorzystaniem istniejącej dokumentacji projektowej opracowanej w 2012 roku, uaktualnienie bądź uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, w tym tzw. decyzji środowiskowej i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRiD), przede wszystkim zaś – wybudowanie około 2-kilometrowego (1,8 km) odcinka obwodnicy od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego. Powstanie tam jednojezdniowa droga z dwoma pasami ruchu, dostosowana do prędkości 60 km/h i nośności 115 kN/oś, niezbędna infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, a także drogi serwisowe oraz droga techniczna umozliwiająca dojazd do pól. Wzdłuż trasy pojawi się nowe oświetlenie. Stanie tam także tablica zmiennej treści, prezentująca m.in. informacje drogowe i pogodowe.

Miasto czeka na oferty od potencjalnych wykonawców do 20 sierpnia.

A na odcinku „zachodniej” Daszyńskiego – Rybnicka prace wrą. Wykonawca robót – konsorcjum firm Eurovia Polska i PRUiM – od dłuższego czasu zajmuje się przygotowaniem podłoża pod budowaną trasę i przezbrojeniami. Ten fragment zachodniej obwodnicy miasta będzie miał również jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu, z wyjątkiem skrzyżowania z ulicami Daszyńskiego i Rybnicką, gdzie liczba jezdni zwiększy się do dwóch. Przebudowany zostanie też odcinek ul. Rybnickiej. Powstaną nowe skrzyżowania z ulicami: Ku Dołom, ul. Kosów i przedłużeniem ul. Biegusa oraz ok. 7,5 km dróg serwisowo-gospodarczych. Wybudowana zostanie infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Droga będzie oświetlona i wyposażona w tablice zmiennej treści prezentujące m.in. informacje drogowe i pogodowe.

Przewidywany koszt inwestycji to ok. 82,6 mln zł. Miasto pozyskało na ten cel maksymalne, 85% dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.