contentmap_plugin

moneyOferty na budowę dwóch odcinków zachodniej obwodnicy Łodzi i Zgierza zostały otwarte. Okazało się, że nawet najtańsze propozycje co najmniej o kilkadziesiąt milionów przekraczają kwoty, jakie na inwestycje chciała przeznaczyć GDDKiA.

Droga ekspresowa S14, zachodnia obwodnica Łodzi i Zgierza, jest ostatnim elementem ringu autostradowego wokół aglomeracji łódzkiej. Fragment jaki pozostał do wybudowania liczy 28,5 km długości.

Zakres umowy z wykonawcami obejmie między innymi: budowę dwujezdniowej trasy o nawierzchni bitumicznej wraz z konieczną infrastrukturą, w tym 7 węzłów drogowych, budowę kilkudziesięciu wiaduktów i mostów, przebudowę odcinków dróg istniejących, przecinanych przez nową trasę, likwidację licznych kolizji z instalacjami (gazowymi, wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi itp.). Ponadto, projekt przewiduje powstanie licznych urządzeń ochrony środowiska.

Całe przedsięwzięcie jest podzielone na dwa odcinki realizacyjne:
- odcinek I od węzła Łódź Lublinek do węzła Łódź Teofilów (z węzłem) o długości 12,2 km,
- odcinek II od węzła Łódź Teofilów do drogi krajowej nr 91 w Słowiku (wraz z włączeniem do autostradowego węzła Emilia) o długości 16,3 km.

Dla pierwszego odcinka wpłynęło 8 ofert od wykonawców, a dla drugiego - 9. Najniższa oferta dla pierwszego odcinka opiewała na kwotę około 768,7 mln zł, najwyższa blisko 973 mln zł. Inwestor oszacował ten koszt na 672 mln zł.

W przypadku drugiego odcinka najtańsza oferta wyniosła około 812 mln zł, najdroższa około ponad 1,3 mld zł. Zamawiający chciał przeznaczyć na tę inwestycję blisko 759,3 mln zł.

Podpisania umowy z wykonawcami było planowane w połowie 2017 roku. Teraz w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa musi być podjęta decyzja, czy przetarg będzie powtórzony, czy raczej zostaną przyznane dodatkowe pieniądze na tę inwestycję.

Źródło: GDDKiA O/Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.