contentmap_plugin

news 7757 6 lZachodnia obwodnica Nowego Sącza, od ronda w Biczycach do ronda w Podrzeczu, jest już gotowa. Trwają ostatnie porządkowe prace w okolicach obwodnicy.

- Inwestycja została zrealizowana zgodnie z planem i w założonym terminie – mówił wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk. – Do 18 grudnia tego roku mamy przedłużony czas na dokonanie wszystkich odbiorów i po tym terminie powinniśmy już puścić ruch na obwodnicy.

Zadanie obejęło budowę 6-km drogi o szerokości jezdni 7 m (2 pasy ruchu po 3,5 m) wraz z poboczami, chodnikami, skrzyżowaniami z drogami gminnymi, zjazdami i drogami serwisowymi, trzech mostów, skrzyżowania z drogą krajową nr 28, odwodnienia, tj. 13 przepustów, rowów przydrożnych, kanalizacji deszczowej wraz z rządzeniami towarzyszącymi, zbiornikami i przepompowniami, dwóch wiaduktów z blach falistych nad drogami gminnymi, kanału technologicznego, przebudowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej, oświetlenia drogowego i ekranów akustycznych.

Początkowo zakładano, że budowa rozpocznie się w połowie zeszłego roku i zakończy przed wakacjami 2015. Tak się jednak nie stało ze względu na protesty mieszkańców i zaskarżenie decyzji środowiskowej. Dopiero 29 maja br. udało się uzyskać decyzję ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). Kilka dni później wykonawca, firma Strabag, rozpoczął prace budowlane. Inwestycję udało się zakończyć w rekordowym tempie zaledwie 6 miesięcy.

Poprzedzające je prace projektowe, których głównym wykonawcą była firma EKKOM Sp. z o.o., trwały od stycznia 2news 7757 11 l014 do połowy br. Przygotowano projekt budowy drogi po nowym śladzie, całej infrastruktury technicznej, dróg serwisowych i skrzyżowań z drogami bocznymi, w tym dwóch rond: na drodze powiatowej i krajowej nr 28.

Obwodnica będzie służyła głównie gminom ościennym, znajdującym się po zachodniej stronie Nowego Sącza, między Chełmcem a Brzezną. Z jednej strony trasa łączy się, poprzez rondo, z drogą wojewódzką nr 969. Z drugiej strony włączono ją do drogi krajowej nr 28 w Biczycach Dolnych.

Inwestycja ma zagwarantowane unijne dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokości 34 mln zł, musi jednak zostać rozliczona do końca bieżącego roku.

Obwodnica zachodnia to dogodne rozwiązanie nie tylko dla mieszkańców Sądecczyzny, ale też turystów i osób jadących w inne części regionu. Pozostaje jeszcze kwestia połączenia obwodnicy zachodniej z północną obwodnicą Nowego Sącza.

IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.