edroga04130 zadań znalazło się na liście projektów realizowanych w Zachodniopomorskiem z Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, w szczególności pieszych.

Przy wyborze projektów brano pod uwagę m.in. wyniki badań stanu nawierzchni, panujący na drodze ruch - z uwzględnieniem pojazdów ciężarowych, wskaźnik wypadkowości oraz ocenę efektywności ekonomicznej.

Program finansowany jest z Krajowego Funduszu Drogowego w ramach załącznika nr 6 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) oraz w ramach corocznych programów GDDKiA.

- W naszym województwie 23 zadania będą realizowane w roku 2017, a 7 w roku 2018. W ramach programu na drogach krajowych będzie wybudowanych 30 zatok autobusowych, 12,5 km ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, 8 km chodników oraz przebudowane 4 skrzyżowania - powiedział wojewoda Krzysztof Kozłowski.

Budowa chodników:

1. W lipcu br. rozpocznie się budowa 1280 m chodnika w Radziszewie, w ciągu drogi krajowej nr 31.
2. W sierpniu 2017 planowane jest rozpoczęcie budowy chodnika na skrzyżowaniu Dolsk-Warnice (DK 23), Jankowo-Drawsko Pomorskie (DK 20) i w miejscowości Witnica. Również na sierpień planowane były prace w Czartoryi (DK 26), Góralicach (DK 26) i Daleszewie (DK 31).

Zatoki autobusowe:

1. W czerwcu br. rozpoczęto prace przy budowie 2 zatok autobusowych w pobliżu miejscowości Goglewo (DK 20). Termin zakończenia planowany jest na listopad.
2. Również w czerwcu rozpoczęto budowę w miejscowościach Gwda Wielka oraz Kiczarowo(DK 20). Wybudowane będą po 2 zatoki autobusowe w każdej z miejscowości wraz z ciągiem pieszym o długości około 300 m. Termin realizacji – wrzesień 2017.
3. W miejscowościach Człopa i Nowa Szwecja (DK 22), Drawsko Pomorskie, Jankowo, Węgorzynko Nowe, Woliczno i Wiewiecko (DK 20) oraz Porost (DK 25) rozpoczęcie prac planowane jest na sierpień 2017.
4. Natomiast w marcu 2018 roku rozpocznie się budowa 2 zatok autobusowych wraz z chodnikiem w miejscowości Złocieniec (DK 20) oraz Krzypnica i Pastuszka (DK 31)

Przebudowa skrzyżowań:

1. Na lipiec planowane jest rozpoczęcie robót nad korektą geometrii skrzyżowania DK 20 z drogą powiatową w miejscowości Dzwonowo, a także skrzyżowania ulic Wyzwolenia i Czaplineckiej w Złocieńcu.
2. W styczniu 2018 planowane jest rozpoczęcie prac nad przebudową skrzyżowań ulic Bydgoska i Curie-Skłodowskiej oraz Gdyńska i Szosa Maszewska na DK 20 w Stargardzie.
3. W marcu 2018 planowane jest prac nad przebudową fragmentu DK 20 w miejscowości Śmiadowo, na łącznej długości 1272 m.

Budowa ciągów rowerowo-pieszych:

W czerwcu br. rozpoczęto budowę ciągu pieszo-rowerowego (250 metrów) wraz z przebudową przepustu na DK 20 w Czaplinku. Termin realizacji: 31 października 2017.

W marcu 2018 rozpoczną się prace nad:
1. Budową ponad 2,7 km ciągu pieszo-rowerowego na odcinku PKP Boleszkowice-Boleszkowice.
2. Uspokojeniem ruchu na wjeździe do miejscowości Cychry wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DK 23 na odcinku Suchlica-Sarbinowo.
3. Budową ponad 3,3 km chodników na odcinku Chwarszczany-Sarbinowo i elementów uspokojenia ruchu w miejscowości Chwarszczany (DK 31).

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Golenice-Myślibórz (DK 26).
1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 2670 m po lewej stronie oraz 1688 m po prawej stronie.
2. Zmiana lokalizacji zatoki autobusowej po lewej stronie drogi w miejscowości Suchlica.
3. Zadanie realizowane będzie w roku 2018.

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.