edroga041W Zachodniopomorskiem trwa budowa 170 km nowych dróg ekspresowych o łącznej wartości 3,6 miliarda złotych. Największą inwestycją jest podzielona na sześć fragmentów S6 od Goleniowa do Koszalina. Dla tej inwestycji zostały wydane wszystkie decyzje ZRID i ruszyły prace budowlane.

Na 120 km S6 jest budowanych 11 węzłów drogowych, 111 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady i przejścia dla zwierząt), 6 (3 pary) Miejsc Obsługi Podróżnych i 3 Obwody Utrzymania Drogi Ekspresowej. Budowana jest ponadto obwodnica Koszalina i Sianowa o długości 20 km. - roboty są prowadzone od wiosny ubiegłego roku.

Budowane są również dwie obwodnice we wschodniej części województwa – Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10 (17,8 km) i Szczecinka w ciągu drogi S11 (12 km). W Wałczu roboty koncentrują się głównie przy budowie estakad. W Szczecinku prace budowlane są na początkowym etapie, zaledwie w ubiegłym miesiącu uzyskano decyzję ZRID.

Zgodnie z podpisanymi umowami, obwodnice Koszalina i Sianowa w ciągu S6 oraz obwodnica Wałcza w ciągu S10 powinna być gotowa w 2018 roku, natomiast S6 od Goleniowa do Koszalina i obwodnica Szczecinka w ciągu S11 w roku 2019.

Kolejne inwestycje, o łącznej długości 93 km, są w przetargu. Dla rozbudowy węzła Kijewo na autostradzie A6 (1,8 km) i przebudowy odcinka A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica (3,5 km) oraz zaprojektowania i budowy drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki w ciągu drogi S10 (6,4 km) zostały już otwarte oferty cenowe i trwa ich sprawdzanie.

Dla budowy drogi S3 na odcinku Brzozowo – Miękowo wraz z przebudową odcinka Miękowo – Rzęśnica (26,2 km) otwarcie ofert cenowych planowane jest na koniec kwietnia. Na etapie przed wysłaniem zaproszeń do składania ofert cenowych są postępowania przetargowe na realizację drogi S6 na odcinku Sianów – Słupsk (45 km), obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK nr 13 (6,5 km) oraz tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu.

Bardziej lokalnie

W 2016 roku, w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, 45 samorządów zrealizowało 48 inwestycji - 17 dotyczących dróg powiatowych i 31 dotyczących dróg gminnych. W 2017 roku dotacja z budżetu państwa na drogi gminne i powiatowe to ponad 44,5 mln zł.

Łącznie w 2016 r w ramach programu wykonano roboty na 54 km dróg (23,8 km dróg gminnych oraz 30,2 km dróg powiatowych), w tym przebudowano 49,3 km, wybudowano 3,7 km oraz wyremontowano 1 km.
 
- W 2017 roku zaplanowaliśmy wybudowanie lub przebudowanie 16,3 km dróg gminnych i przebudowanie 19,7 km dróg powiatowych – mówi wojewoda Krzysztof Kozłowski - Pierwsze umowy o dofinansowanie mają być zawarte jeszcze w tym miesiącu – z dwoma powiatami: koszalińskim i stargardzkim i jedną gminą: Banie.

Dofinansowaniem zostanie objętych 30 inwestycji, w tym 15 dotyczących dróg gminnych (o łącznej wartości 52 493 tys. zł) i 15 dotyczących dróg powiatowych (o łącznej wartości 48 657 tys. zł). Powstałe oszczędności po przetargach na wyłonienie wykonawców robót drogowych pozwolą na dofinansowanie kolejnych oczekujących zadań ujętych na ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu.  

- Dzięki temu dofinansowaniu można powstrzymać marginalizację obszarów wiejskich, to dla nich często podstawa do tego, by gmina mogła się rozwijać - dodaje wojewoda Kozłowski – Lepsze drogi to przede wszystkim poprawa atrakcyjności inwestycyjnej małych miejscowości. Idzie za tym aktywizacja zawodowa mieszkańców, integracja społeczna i zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego.

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, GDDKiA w Szczecinie

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.