edroga597W Programie Budowy Dróg i Autostrad na lata 2014-2023 znalazły się inwestycje ważne dla Pomorza Zachodniego, o które zabiegały władze regionu, samorządowcy i przedsiębiorcy. To m.in. dokończenie budowy drogi S3 do Świnoujścia, budowa drugiej jezdni drogi S10 do Stargardu Szczecińskiego i budowa drogi krajowej nr 13 na odcinku od Ronda Hakena w Szczecinie – węzeł Kołbaskowo – obwodnica Kołbaskowa.

Zarząd Województwa z zadowoleniem przyjął informację o zmianach w Wieloletnim Programie Budowy Dróg i Autostrad na lata 2014-2023. Samorząd województwa od początku zabiegał o zapewnienie finansowania na realizację tych inwestycji.

- Po zamknięciu pierwszej tury negocjacji w sprawie Kontraktu Terytorialnego zapewniałem, że droga S3 zostanie wybudowana w obecnej perspektywie na całym swoim przebiegu, ponieważ była umieszczona wysoko na liście rezerwowej. Cieszę się, że znalazły się dodatkowe pieniądze, które pozwolą na realizację inwestycji, zgodnie z tym, o czym informowałem opinię publiczną – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Gdy w maju bieżącego roku w Szczecinie gościła minister Maria Wasiak, bardzo wiele czasu poświęcono rozmowie o drodze krajowej nr 13, stosunkowo niedługiemu, ale bardzo istotnemu odcinkowi od Ronda Hakena w Szczecinie do Kołbaskowa.

- Szczecin potrzebuje drugiego, poza ul. Struga, szerokiego włączenia do sieci autostradowej. Zapewnić to może tylko zachodnie dwujezdniowe połączenie miasta z autostradą A6 – mówi Olgierd Geblewicz.

DK13Zadanie to znalazło się na pierwszym miejscu listy przedsięwzięć warunkowanych dostępnością środków finansowych w Kontrakcie Terytorialnym. Aktualnie droga krajowa nr 13 stanowi tzw. wąskie gardło ze średnim natężeniem ruchu ok. 11 tysięcy pojazdów na dobę. Jest to jeden z najbardziej obciążonych odcinków dróg w całym województwie. Na jednopasmowej drodze tworzą się korki zarówno na wjeździe do Szczecina, jak i w kierunku wyjazdowym w stronę autostrady A6.

- Budowa nowego przebiegu drogi z uwzględnieniem przejścia przez Warzymice i Przecław nie tylko odciąży ruch tranzytowy i ułatwi funkcjonowanie licznym firmom kurierskim, przewozowym i produkcyjnym działającym na tym terenie, ale będzie także impulsem do powstania nowych terenów inwestycyjnych – uważa wójt Kołbaskowa Małgorzata Schwarz.

Wniosek o ujęcie obu wymienionych inwestycji znalazł się w stanowisku województwa zachodniopomorskiego, które przesłano do ministerstwa w ramach konsultacji Programu Budowy Dróg i Autostrad do roku 2023.

Z kluczowych dla Pomorza Zachodniego inwestycji otwarta pozostaje kwestia tunelu w Świnoujściu. Pomimo wielokrotnych interwencji nadal brak informacji w tej sprawie.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.