budowa 03W województwie zachodniopomorskim ogłoszono 5 przetargów na realizację odcinków dróg: S3/A6 od węzła Kijewo do węzła Rzęśnica, S3 od obwodnicy Parłówka do obwodnicy Miękowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica, drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa na drodze ekspresowej S10 oraz obwodnicy Przecławia i Warzymic na drodze krajowej nr 13.

Dzięki tym inwestycjom znacznie skróci się czas dojazdu do pasa nadmorskiego i portu w Świnoujściu, poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego, a Szczecin będzie znacznie lepiej skomunikowany z siecią autostrad i dróg ekspresowych. Inwestycje będą oddawane do ruchu w latach 2019-2020.

Autostrada A6

Autostrada A6, powstała w latach 30 ubiegłego wieku, od lat 90. była sukcesywnie przebudowywana. Ogłoszone obecnie przetargi obejmują przebudowę ostatnich brakujących fragmentów tej trasy - odcinka od węzła Szczecin Dąbie do węzła Rzęśnica o długości 3,5 km (obecnie oznaczonego jako droga ekspresowa) i węzła Kijewo. Znajdującą się w fatalnym stanie poniemiecką nawierzchnię z płyt betonowych zastąpi nowa nawierzchnia asfaltowa. Droga zostanie poszerzona o pas awaryjny, powstanie górne przejście dla zwierząt. Przebudowany zostanie również węzeł Kijewo łączący autostradę z DK nr 10. Obecnie na węźle nie ma pasów włączenia i wyłączenia dla niektórych relacji, pozostałe są nienormatywne, a stan nawierzchni autostrady w rejonie węzła wymusił ograniczenie prędkości do 70 km/h. Roboty obejmą przebudowę do pełnego węzła typu koniczyna z jezdniami zbiorczo – rozprowadzającymi w ciągu autostrady A6.

Odcinek węzeł Szczecin Dąbie – węzeł Rzęśnica powinien być gotowy w drugiej połowie 2019 roku Natomiast zakończenie przebudowy węzła Kijewo powinno nastąpić na przełomie 2019/2020.

S3 na północ od Szczecina  

Obecnie na odcinku DK nr 3 od miejscowości Brzozowo do obwodnicy Miękowa Parłówka jest jednojezdniowa droga krajowa. Projekt przewiduje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 22,4 km wraz z obwodnicą Brzozowa.

Odrębnym zadaniem, w ramach ogłoszonego przetargu, jest przebudowa odcinka drogi ekspresowej S3, wybudowanego w latach 70. ubiegłego wieku, od obwodnicy Miękowa do węzła Rzęśnica. Zmiany na tym fragmencie S3 obejmą budowę węzła drogowego Kliniska, który umożliwi likwidację skrzyżowania wraz z przejściem dla pieszych. Przebudowany zostanie również węzeł Rzęśnica, przed którym w okresie wzmożonego ruchu tworzą się długie korki. Powstaną przejścia dla zwierząt, a cała trasa zostanie wygrodzona. S3 na tym odcinku zyska współczesny standard.

Zakończenie inwestycji powinno nastąpić w 2020 roku.

S10 ze Szczecina do Stargardu

Obwodnica Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa powstała w roku 2007 jako droga jednojezdniowa, ale jest zlokalizowana pomiędzy dwoma odcinkami dwujezdniowymi. Ruch na tej trasie jest duży, od 2007 do 2014 każdego roku dochodziło do wypadków z ofiarami śmiertelnymi. W 2014 roku została wykonana bariera linową na całej długości obwodnicy, która rozdzieliła kierunki ruchu i zabezpieczyła ten odcinek przez zderzeniami czołowymi. Było to działanie tymczasowe o charakterze ratunkowym.

Teraz problem bezpieczeństwa na tej obwodnicy będzie mógł zostać rozwiązany w sposób docelowy. W ramach zadania zostanie wybudowana druga (północna) jezdnia obwodnicy o długości 6,5 km, powstanie droga wspomagająca Szczecin Zdunowo – Niedźwiedź oraz łącznica relacji Szczecin - Kobylanka na węźle Motaniec (Kobylanka). Po realizacja zadania cały odcinek od granicy miasta Szczecina do początku obwodnicy Stargardu zostanie oznaczony jako droga ekspresowa.

Zakończenie realizacji inwestycji powinno nastąpić najpóźniej na początku 2020 roku.

DK 13 ominie Przecław i Warzymice

Inwestycja obejmuję budowę nowego wyjazdu ze Szczecina w kierunku południowym do autostrady A6. Nowa trasa o długości 6,5 km ominie miejscowości Przecław i Warzymice, gdzie znajdują się duże osiedla mieszkaniowe. Obecny przebieg tej drogi prowadzi do przemieszania ruchu lokalnego z ruchem tranzytowym i w efekcie powstają długie korki w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Dwujezdniowa obwodnica doprowadzi ruch z miasta bezkolizyjnie do autostrady A6. W ramach zadania planuje się również budowę nowego węzła Kołbaskowo, który zastąpi istniejące połączenie wybudowane jeszcze w połowie lat 30. ubiegłego wieku.

Planowany termin zakonczenia prac to pierwsza połowa 2020 roku.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.