dts 00W Gliwiach zrealizowano jedną z najistotniejszych inwestycji drogowych w historii miasta. Drogowa Trasa Średnicowa, której budowa kosztowała prawie miliard zł, zostanie oddana do użytku kierowców wiosną br.

Jeszcze w grudniu otwarto ul. Częstochowską wraz z nowym wiaduktem i kładką nad DTŚ. Skrzyżowanie ul. Częstochowskiej z Jagiellońską zostało całkowicie przebudowane. To był jeden z ostatnich etapów budowy gliwickiego odcinka DTŚ. Wciąż trwały jeszcze prace w 493-metrowym tunelu przebiegającym pod ulicami Zwycięstwa i Dworcową.

Otwarto też połączenie ul. Bohaterów Getta Warszawskiego z ul. Sienkiewicza. Ruch nowym, 300-metrowym łącznikiem odbywa się w obu kierunkach. Kierowcy wyjeżdżający z ul. Sienkiewicza będą mogli skręcić zarówno w prawo, w kierunku dworca PKP, jak i  lewo - w kierunku ul. Toszeckiej.

Z końcem grudnia inwestycja została zakończona. Ostatnie prace prowadzono w tunelu, w którym instalowano jeszcze 11 różnego rodzaju systemów, niemal 700 lamp, 50 kamer wykrywających zdarzenia w tunelu i 16 monitorujących sytuację przed i w tunelu.

Teraz przyszedł czas na konieczne przeglądy i odbiory, które potrwają do wiosny 2016 roku. Dopiero wówczas będzie można przejechać śródmiejskim odcinkiem „średnicówki”. Do końca stycznia inwestor ma czas na potwierdzenie zgodności wykonanych robót z warunkami kontraktu oraz sporządzenie listy ewentualnych uchybień i wad, które w najbliższym terminie wykonawca będzie musiał naprawić lub uzupełnić.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.