20190801171634Zakończyły się prace remontowe na wiadukcie nad torami kolejowymi w Oświęcimiu, na DK 44 i pojazdy mogą się już ponownie poruszać po obiekcie.

 

W związku z remontem wiaduktu nad linią PKP w Oświęcimiu (Babice) od 3 czerwca br. był on zamknięty dla ruchu pojazdów. Wykonawca robót musiał sfrezować nawierzchnię na wiadukcie i dojazdach do niego. Następnie rozkopany został dojazd od strony Oświęcimia, wykonane mikropale i żelbetowy blok kotwiący w celu stabilizacji przyczółku wiaduktu. Ekspertyza wykonana dla 21 metrowego wiaduktu nad linią kolejową w Oświęcimiu, na DK 44 wykazała bowiem jego zły stan techniczny. Przyczółek pochylił się zaciskając urządzenie dylatacyjne.

Po wykonaniu napraw odtworzona została konstrukcja jezdni na dojeździe od strony Oświęcimia, nawierzchnia jezdni na całej długości obiektu oraz dojeździe od strony Oświęcimia, nawierzchnia chodników i bariery energochłonne. Położono nową nawierzchnię na odcinku od ronda do wiaduktu.

Koszt remontu wyniósł ok. 1 mln 138 tys. zł.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.