contentmap_plugin

edroga001Warszawski oddział GDDKiA podpisał umowę na wykonanie koncepcji budowy obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla elementów odwodnienia drogi.

 

Wykonawca przygotuje dokumentację w ciągu 1,5 roku za ok. 1,3 mln zł.

Zadaniem projektanta jest opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej, jak na przykład zajęcie terenu pod przyszłą drogę, powiązanie istniejących dróg z nową trasą, przeprowadzenie szczegółowych badań warunków geologicznych.

Jednojezdniowa obwodnica Lipska o długości ok. 6,4 km, z dwoma pasami ruchu i dodatkowymi jezdniami serwisowymi, ominie miasto po zachodniej stronie. Niewielka część trasy przebiegać będzie wzdłuż obecnej DK 79.

Po wykonaniu koncepcji oraz uzyskaniu decyzji ZRID planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy, który zrealizuje inwestycję w systemie „projektuj i buduj”. Zakończenie całego okresu realizacji, wraz z robotami, planowane jest na 2025 rok.

Szacunkowy łączny koszt inwestycji (dokumentacja, wykup gruntów, budowa) wynosi: 110 mln zł.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.