medalNieoceniony wkład w budowę i unowocześnianie infrastruktury drogowej, wizjonerskie spojrzenie na sprawy drogownictwa, nowatorskie rozwiązania w realizacji projektów inżynieryjnych i mostowych oraz doskonała współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego. Tak Sejmik Województwa Małopolskiego ocenił pracę śp. Grzegorza Stecha, wieloletniego dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie i postanowił odznaczyć go Srebrnym Medalem Honorowym za Zasługi dla Województwa Małopolskiego.

 

 

 

 

  

Grzegorz Stech był jednym z najbardziej cenionych ekspertów z zakresu drogownictwa w Polsce. W 1985 roku rozpoczął pracę w Rejonie Dróg Publicznych w Krakowie, gdzie w 1991 r. awansował na stanowisko dyrektora. W latach 1996 - 1999 pracował na kierowniczych stanowiskach w firmach z branży drogowej. Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie został we wrześniu 1999 r. Był pomysłodawcą, współzałożycielem i pierwszym prezesem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. W 2004 r. był jednym z inicjatorów reaktywowania, a następnie przez wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, Polskiego Kongresu Drogowego. Przez kilkanaście lat pracy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich rozwinął i udoskonalił sieć małopolskich dróg: wyremontował setki kilometrów tras, wybudował kilkanaście obwodnic i kilkadziesiąt inwestycji drogowo-mostowych. Wprowadził nowoczesny system zarządzania, który został doceniony i jest naśladowany w innych polskich regionach. Grzegorz Stech aktywnie uczestniczył w Konwencie Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, również jako jego przewodniczący. Był współzałożycielem Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego Inżynierii Lądowej, zawiązanego między Politechniką Krakowską, Województwem Małopolskim – Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz firmą EKKOM Sp. z o.o.  Został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski  oraz Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. Był też laureatem nagrody specjalnej Pontifex Cracoviensis 2013 za całokształt pracy zawodowej i honorowym członkiem OIGD. Ponadto, otrzymał indywidualną nagrodę „za pracę na rzecz drugiego człowieka” przyznaną przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach oraz wyróżnienie w konkursie Ligi Inicjatyw Samorządowych za wprowadzenie i realizację programu przeciwdziałającego bezrobociu „Drogowiec”. W 2013 roku została powołana Fundacja Grzegorza Stecha „Pomagamy zdolnej młodzieży” oraz ustanowiona nagroda „Bezpieczne drogi w Małopolsce”. Jego imieniem nazwano dwa małopolskie mosty w Dobczycach oraz w Chełmku.

 

„Wielkie rzeczy nie powstają tak po prostu. Buduje się je wytrwałością, ciężką pracą, ambicją, zaangażowaniem i wiarą w to, że się uda”, podsumował sylwetki laureatów medalu Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego, „w Małopolsce są ludzie, instytucje i miejsca, które możemy nazwać symbolami naszego rozwoju, symbolami naszego regionu. W tym właśnie gronie są laureaci Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Małopolskiego.” Wśród nich również śp. Grzegorz Stech. 28 czerwca 2015 r. mija druga rocznica jego śmierci.

 

 

 

IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.