Droga otwarta 2- Oddajemy mieszkańcom nowoczesne obiekty i przyjazny układ komunikacyjny – mówił prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski na otwarciu drogi zbiorczej. – Cieszy nas wyjątkowy standard inwestycji w każdym jej szczególe. Niech to będzie świąteczny prezent dla miasta.

 

Budowa II etapu zbiorczej drogi południowej – od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z mostem na rzece Kaczawie - dobiegła końca. 14 grudnia, po odbiorach technicznych, została oddana do użytku. Odcinek drogi od Jaworzyńskiej do Bielańskiej i Topolowej nosi już nazwę Alei 100-lecia Niepodległości.

Obok wcześniej zbudowanej za ok. 100 mln zł Obwodnicy Zachodniej, łączącej ul. Chojnowską z autostradą A4, to jedna z największych inwestycji drogowych w powojennej historii miasta. Kosztowała ok. 60 mln zł, a wykonało ją konsorcjum firm: Mosty – Łódź SA z Łodzi i Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego z Torunia.

Zbiorcza droga południowa ma dla Legnicy charakter wręcz strategiczny. Łączy bowiem jego część zachodnią ze wschodnią, dzięki przeprawie przez Kaczawę. Bezpośrednio skomunikuje wielkie osiedlowe strefy zamieszkania ze strefami handlowymi i przemysłowymi. Poprawi bezpieczeństwo podróżowania i płynność jazdy, wyprowadzi ruch ze śródmieścia.

Jej realizacja rozpoczęła się już w 2003 roku. Wtedy ulica Grabskiego przez ul. Reja połączona została ze Złotoryjską. Powstała dwujezdniowa droga. Trzy lata później ulicę Grabskiego przebudowano na odcinku od Kościuszki do Wojska Polskiego. W ramach przebudowy ulicy Jaworzyńskiej w 2014 roku kontynuowano budowę zbiorczej drogi południowej w kierunku wschodnim. Sięgnęła ona poza skrzyżowanie z Jaworzyńską. To były pierwsze etapy budowy.

Etap drugi budowy tej drogi trwał 20 miesięcy, od marca 2016 roku do listopada roku 2017. Wykonawca musiał uporać się z wieloma przeszkodami, które zwalniały lub uniemożliwiały prace. Od marca do października 2016 roku obowiązywał okres lęgowy ptaków, dlatego nie wolno było usuwać drzew kolidujących z trasą budowy drogi. Potrzebny był również czas na przeniesienie, pod nadzorem entomologów, w inne miejsce odkrytego siedliska chronionego prawem chrząszcza – pachnicy dębowej. W trosce o ochronę przyrody 130 metrów sieci wodociągowej było drążone bez wykopów pod systemami korzeniowymi drzew, które przy innej technologii, musiałyby być wycięte. Udało się ocalić prawie całą aleję lipową. Inną przeszkodą była konieczność usunięcia przez saperów w okolicy ul. Bielańskiej odkrytych niemieckich skrzyń z amunicją z czasów II wojny światowej.

Pamiętać też należy, że prace budowlane w rejonie Bielańskiej prowadzone były na „żywym organizmie” terenu zamieszkałego. Mieszkańcy w każdym momencie musieli mieć dojazd do swych posesji, móc korzystać z wodociągów, kanalizacji, prądu i gazu.

Pięcioprzęsłowy most na Kaczawie stanowił najtrudniejszy inżynieryjnie i technologicznie obiekt tej inwestycji. Na podporach ułożono 64 belki. Te najdłuższe mają po 28 metrów długości i ważą po 30 ton każda. Przywieziono je z Łodzi, co było trudną operacją logistyczną. Do ich montażu wykorzystywany był jeden z największych dźwigów kołowych w tej części kraju.

Próby obciążeniowe mostu przeprowadzili fachowcy z Politechniki Śląskiej. Nośność testowały cztery ciężarówki z łącznym ładunkiem 140 ton. Przez kilka godzin czujniki badały m.in. naprężenia, osiadanie przęseł i podpór mostowych. Badania wypadły pomyślnie. Most na drodze zbiorczej otrzymał najwyższą kategorię A.

Pozostaje jeszcze trzeci etap budowy drogi zbiorczej południowej, który zamknie i uczyni spójnym ten ogromny element miejskiego układu komunikacyjnego. Jest on zaplanowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta. Droga zbiorcza będzie przedłużona od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego. Wybrano już pracownię, która wykona dokumentację projektową III etapu. Budowa zaplanowana jest na rok 2019.

Zakres inwestycji:
- najdłuższy w Legnicy most na Kaczawie (119,43 m) o wysokości 8,5 m nad rzeką; most jest iluminowany,
- ok. 1600 m drogi od ul Jaworzyńskiej do skrzyżowania z al. Rzeczypospolitej wraz z chodnikami, zatokami autobusowymi, obustronnymi ścieżkami rowerowymi,
- zbudowano łącznie ponad 2.300 metrów jezdni, ponad 4700 m chodników i 2560 m ścieżek rowerowych,
- powstały cztery mosty nad Młynówką,
- dwa ronda (po jednym z każdej strony Kaczawy), na wysokości planowanego połączenia drogi zbiorczej z ul. Mickiewicza oraz na jej skrzyżowaniu z ulicami Topolową i Bielańską,
- przebudowa wlotów ulic Kwiatkowskiego, Zagrodowej, Topolowej i Bielańskiej,
- parkingi na prawie pół tysiąca miejsc (w tym kilkadziesiąt dla niepełnosprawnych) dla dojeżdżających na Stadion Orła Białego, do zaplanowanego letniego parku wodnego przy Stromej czy odwiedzających park Miejski,
- podziemne przejście dla pieszych łączące przyszły park wodny przy ul. Stromej z parkiem Miejskim i umożliwiające bezpieczne przejście z parkingu do parku,
- ponad 1,5 miliona ułożonej kostki brukowej,
- zasadzono 208 drzew i ponad 14 tysięcy krzewów,
- powstało prawie 150 ulicznych lamp ledowych i doświetlaczy przejść dla pieszych,
- 14 km kabli i rur podziemnych,
- ponad 2,5 km kanalizacji deszczowej i 1600 m sieci Legman,
- usunięcie ok. 3 km podziemnych kolizji z sieciami gazowymi, energetycznymi i telekomunikacyjnymi,
- wykorzystano: 230 tys. ton materiałów sypkich, 23 tys. ton kruszywa łamanego, 7,2 tys. ton masy asfaltowej i 10 km krawężników.

Źródło: UM Legnica

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.