contentmap_plugin

edroga021Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy rozstrzygnął przetarg na wybór wykonawcy modernizacji 22-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 559 z Lipna do granicy województwa. Gruntowna przebudowa będzie kosztować 59 milionów złotych.

- To jedna z 14 inwestycji na drogach wojewódzkich, którą zamierzamy sfinansować w oparciu o nasz Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Wcześniej podpisaliśmy już umowę na modernizację drogi nr 251 ze Żnina do granicy województwa oraz wybraliśmy wykonawcę modernizacji drogi nr 548 ze Stolna do Wąbrzeźna – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Trasa między Lipnem i granicą województwa komunikuje gminy Lipno i Tłuchowo z drogą krajową numer 10. Po przebudowie będzie to również wygodne i bezpieczne połączenie pomiędzy Toruniem i Płockiem (z wykorzystaniem DK nr 10).

W przetargu na wybór wykonawcy uczestniczyły 4 firmy i konsorcja. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Eurovia. Wykonawca zadeklarował realizację zadania za kwotę 58,9 mln zł i objęcie prac 7-letnią gwarancją. Podpisanie umowy i przekazanie placu budowy będzie możliwe po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze wykonawcy. Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa 2018 roku. Roboty będą dzielone na etapy, by minimalizować utrudnienia.

Prace budowlane obejmą wzmocnienie jezdni, poszerzenie jej do 7 metrów oraz budowę poboczy. Zaplanowano poprawę geometrii ważniejszych skrzyżowań, przebudowę zatok autobusowych oraz budowę nowych, niezbędny będzie także remont i przebudowa kilku przepustów. Na całej trasie pojawi się nowe oznakowanie pionowe i poziome, oświetlone zostaną przejścia dla pieszych. Projekt uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych np. poprzez montaż ryflowanych elementów nawierzchni chodników (z wypustkami lub wgłębieniami).

Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi przy trasie powstaną też ciągi pieszo-rowerowe na odcinku Lipno - Wierzbick oraz Jasień - Kamień Kotowy. W Kamieniu Kotowym skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 541 (Dobrzyń nad Wisłą-Sierpc) zostanie przebudowane na 4-wlotowe rondo. Przewidziano też modernizację 200-metrowego fragmentu drogi nr 541, przy którym powstanie miejsce do ważenia pojazdów. Ze względu na to, że drogę przekraczają między innymi łosie, przewidziano niestandardowe, łagodne profilowanie skarp na odcinku leśnym.

Trwają przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji na drogach wojewódzkich. Podpisano już umowę z wykonawcą  odpowiedzialnym za modernizację drogi nr 251 ze Żnina do Wielkopolski. Wkrótce prace rozpoczną się także na trasach:
- ze Stolna do Wąbrzeźna w powiatach chełmińskim i wąbrzeskim (wybrano wykonawcę),
- z Brześcia do Kowala (19 km DW nr 265) w powiecie włocławskim (w trakcie postępowania przetargowego),
- dwóch odcinkach drogi z Tucholi do Świecia (15 km DW nr 240) w powiatach tucholskim i świeckim (wkrótce ogłoszenie przetargu).

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.