dziura drogaOd niedawna w przetargach, obok ceny, zaczęły pojawiać się dwa dodatkowe kryteria: termin realizacji i okres gwarancji. Nienaturalnie długim okresom gwarancji postanowiła się przyjrzeć Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, która zleciła przygotowanie ekspertyzy prawnej na ten temat.

Grupa Doradcza KZP stwierdziła, że "zamawiający powszechnie akceptują fakt udzielania nadzwyczajnie długich okresów gwarancji, które w niektórych przypadkach są nawet dłuższe niż cykl życia produktu. Takie działanie ocenione zostać może jako naruszające przepisy prawa, a przez co z jego mocy nieważne."

Prawnicy dodają, że taka wydłużona gwarancja wymagałaby posiadania dowodów na to, że konstrukcja drogi, warunki techniczno-budowlane czy materiały zapewniają taką trwałość, a sam zamawiający musiałby zapewnić adekwatne warunki użytkowania drogi, np. zagwarantować, że nie będą się po niej poruszały przeciążone pojazdy. Ponadto, projektant musi już wcześniej wiedzieć, że droga ma mieć wydłużony okres gwarancji i dostosować do tego projekt, dobrać odpowiednie kryteria, typy mieszanek i technologię ich wbudowania. W przeciwnym razie wykonawca łatwo może uchylić się od odpowiedzialności gwarancyjnej, a zamawiający, który zaakceptował nienaturalne okresy gwarancji i przepłacił za inwestycję, narazić się na zarzut działania na szkodę budżetu państwa.

Choćby dlatego, zdaniem autorów ekspertyzy, zamawiający powinien raczej skupić się na odbiorze rzetelnego projektu oraz bieżącym nadzorze nad należytym wykonaniem zamówienia niż wymagać nadmiernie długich okresów gwarancji.

Więcej informacji na stronie OIGD

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.