edroga319Po raz kolejny wnioski na dofinansowanie zadań drogowych powiatu poznańskiego zostały bardzo wysokie ocenione, dzięki czemu w przyszłym roku Zarząd Dróg Powiatowych przebuduje ulicę Poznańską w Skórzewie oraz będzie kontynuować rozbudowę ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach. 31 października br. Wojewoda Wielkopolski opublikował wstępną listę rankingową zadań, które otrzymały dotację z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

W przypadku przebudowy drogi powiatowej 2401P ulicy Poznańskiej w Skórzewie wniosek Powiatu znalazł się już na 2 miejscu (zdobywając 31,2 pkt) na 40 zadań, jakie ujęto na liście rankingowej. Kwota dofinansowania modernizacji odcinka drogi o długości 1,9 km wyniosła 3 mln złotych.

Drugi wniosek został również wysoko oceniony i spośród 40 zadań znalazł się na 4 miejscu listy rankingowej, otrzymując 30,5 pkt. W przypadku przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach (II etap) o długości niespełna 1 km, wartość dofinansowania wyniosła prawie 2, 8 mln zł.

W tym roku pula wszystkich pieniędzy z budżetu państwa do podziału między gminy i powiaty w Wielkopolsce wyniosła około 80,5 mln zł.
Powiaty złożyły łącznie 40 wniosków o wartości ponad 170 mln zł (w tym wnioskowane dofinansowanie 78,8 mln zł). Na dotację może liczyć pierwsze 19 zadań, jakie znalazło się na liście rankingowej (od 31,32 do 26,5 pkt - przy maksymalnej punktacji, którą można było zdobyć 42 pkt).

Teraz do 15 listopada br. samorządy mają prawo wniesienia zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej. Z kolei do 20 grudnia br. nastąpi zatwierdzenie przez ministra właściwego do spraw transportu ostatecznej listy rankingowej wniosków. Następnie wojewoda do 31 grudnia br. – ogłasza listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Z kolei wielkopolskie gminy mają wstępnie przyznane dofinansowanie dla 33 zadań na 64 wnioski, jakie zostały złożone w tegorocznej edycji programu. Wśród gmin powiatu poznańskiego szanse na dotację mają: m. Luboń poz. 28 (pkt. 22,0) oraz  Miasto i Gmina Kostrzyn poz. 29 (pkt. 21,9).  

Dofinansowanie zadań ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 nie może przekroczyć kwoty 3 mln złotych i jednocześnie nie może stanowić więcej niż 50% kosztów realizacji zaplanowanych do poniesienia w roku 2017.

Droga 2387P w m. Plewiskach, etap II
Grunwaldzka do przebudowy II etap 8W ramach zadania na ulicy Grunwaldzkiej planowane jest wykonanie między innymi: wymiana konstrukcji i ułożenie nowej nawierzchni jezdni oraz kompleksowe odwodnienie poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Ponadto, projekt przewiduje budowę chodników i zjazdów a także zatok autobusowych. W ramach  przebudowy skrzyżowań z drogami gminnymi, na ul. Kolejowej zostanie zmodernizowana sygnalizacja świetlna, a z kolei przy skrzyżowaniu z ulicą Szkolną (od strony Gołusek) powstanie przy przejściu dla pieszych azyl, co zdecydowanie uspokoi ruch na tym skrzyżowaniu. Ponadto planowane jest w najbliższej przyszłości właśnie na ulicy Szkolnej wykonanie dwustronnego chodnika i kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni, co stanowić będzie doskonałe uzupełnienie dla planowanego do przebudowy II etapu ul. Grunwaldzkiej w Plewiskach.
Obecnie dobiega końca przebudowa I etapu ulicy Grunwaldzkiej od ul. Wołczyńskiej do  posesji nr 493 (przy przedszkolu), która otrzymała dotację z rządowego programu. W ramach II etapu prace mają być kontynuowane na blisko kilometrowym odcinku -  od zakończenia tegorocznych robót do skrzyżowania z ulicą Szkolną w Plewiskach.
Wartość II etapu przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach szacowana jest na ok. 5,5 mln zł. Pozostałą kwotę sfinansują ze swych budżetów; Powiat Poznański i Gmina Komorniki.

Droga  2401P m. Skórzewo  
Skórzewo do przebudowy 8Wniosek na dotację rozbudowy drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznań (ul. Poznańska) w m. Skórzewo dotyczy odcinka; od węzła drogowego Dąbrówka  na S11 do rejonu ulicy Zakręt. W ramach planowanej przebudowy planuje się wykonać między innymi: wzmocnienie konstrukcji i poszerzenie oraz ułożenie nowej nawierzchni drogi.  Projekt zakłada budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Poznańskiej z ul. Kozierowskiego (przy gimnazjum), które doskonale wpisuje się w system bezpieczeństwa ruchu w całej miejscowości. W minionych latach bowiem, w ramach przebudowy drogi powiatowej, powstały dwa ronda: na wlocie do Poznania i w centrum Skórzewa, w pobliżu Szkoły Podstawowej oraz kościoła. Planowana przebudowa trzeciego skrzyżowania zdecydowanie wpłynie na uspokojenie ruchu  w całej miejscowości. Dodatkowo wszystkie przebudowane przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w tzw. azyle. W planach jest również modernizacja oświetlenia drogowego, w szczególności przy przejściach dla pieszych, które swym układem będą nawiązywać do świateł montowanych w ramach I i II etapu przebudowy ulicy Poznańskiej. Projekt zakłada również budowę chodników oraz dwukierunkowych ścieżek rowerowych, dzięki czemu ruch pieszych i rowerzystów zostanie odseparowany od samochodowego, co z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Dotychczasowe przystanki autobusowe zostaną zmodernizowane podobnie jak zjazdy.
Planowany do przebudowy blisko 2-kilometrowy odcinek obejmuje ważną część całej drogi powiatowej, tj. odcinek od węzła drogowego Dąbrówka na S11 do połączenia z wykonanym w latach poprzednich fragmentem drogi zakończonym w rejonie ul. Zakręt  w m. Skórzewo. Budowa ścieżki rowerowej ze Skórzewa do S11 poza pasem drogowym (z wykorzystaniem dróg serwisowych przy drodze ekspresowej) stworzy możliwość bezpiecznego połączenia rowerowego ze wsi Skórzewo z Dąbrówką i Zakrzewem.
Wartość przebudowy ulicy Poznańskiej w Skórzewie szacowana jest na ok. 6,3 mln zł. Pozostałą kwotę sfinansują ze swych budżetów; Powiat Poznański i Gmina Dopiewo.

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.