edroga561Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zakończył przygotowania do akcji „Zima”. W czasie intensywnych opadów śniegu na drogach może pracować jednocześnie około 120 pojazdów. Koordynację prac ułatwia system elektronicznej ewidencji składający się między innymi z 40 kamer oraz urządzeń kontrolujących pracę pługów i solarek.

Wzorem ubiegłych lat każda droga wojewódzka otrzymała określony standard utrzymania. W najwyższym standardzie są utrzymywane drogi wojewódzkie o największym natężeniu ruchu: nr 223 Bydgoszcz-Białe Błota, nr 240 Świecie-Tuchola i nr 552 Łysomice-Lubicz. Przeciętnie w ciągu sezonu zimowego na drogi wojewódzkie wysypywanych jest 6 tysięcy ton soli. Koszt akcji "Zima" oscyluje przeciętnie wokół 6-7 mln złotych.

Działania związane z zimowym utrzymaniem dróg ułatwia działający od ubiegłego roku system elektronicznej ewidencji i zarządzania drogami. Pojazdy biorące udział w akcji „Zima” zostały wyposażone w GPS pozwalający na dokładne monitorowanie pokonywanej trasy, czujniki posypu, które rejestrują ilość zużytego materiału oraz czujniki rejestrujące czas pracy pługa.

Elektroniczny system zarządzania i ewidencji to także ponad 40 kamer na drogach wojewódzkich. By podjąć decyzję o wysłaniu sprzętu nie trzeba już czekać na informację od drogomistrza. Jeszcze większe znaczenie mają stacje meteorologiczne – na drogach wojewódzkich Kujaw i Pomorza pojawiło się 9 takich urządzeń. Na bieżąco rejestrują istotne zmiany temperatury, co ułatwia między innymi oszacowanie ryzyka wystąpienia gołoledzi lub innych niebezpiecznych zjawisk. Uruchomiona została również strona internetowa pokazująca stan nawierzchni i przejezdność poszczególnych dróg.

Z początkiem listopada w siedzibie ZDW w Bydgoszczy i wszystkich oddziałach rejonowych uruchomione zostały punkty informacyjno-dyspozycyjne, które udzielają bieżących informacji o stanie dróg oraz ich przejezdności.

W przypadku intensywnych opadów na stronie internetowej ZDW będzie na bieżąco informować kierowców o liczbie pracującego sprzętu i ewentualnych znacznych utrudnieniach w ruchu. - Działania podejmowane przez nas mają na celu ograniczenie utrudnień spowodowanych warunkami zimowymi – podkreśla dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik. - Nie walczymy z zimą, tylko łagodzimy jej skutki. Naszym celem nie jest uzyskanie czarnej suchej nawierzchni za wszelką cenę. W trakcie ekstremalnych opadów skupiamy się w pierwszej kolejności na zapewnieniu przejezdności dróg. Nie uzyskamy takich parametrów stanu nawierzchni jak latem. Dlatego oprócz zakontraktowania przez nas odpowiedniej liczby sprzętu kluczowe jest odpowiedzialne zachowanie kierowców na naszych drogach.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wspólnie z innymi zarządcami, inspektorami transportu drogowego oraz policją szczególnie apeluje do kierowców pojazdów ciężarowych o odpowiedzialne zachowanie. To właśnie te pojazdy często blokują drogi w trakcie nagłego pogorszenia się warunków pogodowych zimą. Każdy kierowca w czasie intensywnych opadów połączonych z niską temperaturą przed podróżą powinien upewnić się, że jego trasa jest przejezdna. Mając problem z podjechaniem pod wzniesienie nie warto ryzykować. W takim wypadku należy od razu powiadomić zarządcę drogi oraz zjechać na pobocze lub parking, aby zapewnić przejazd sprzętu zimowego utrzymania dróg. Zablokowanie drogi przez samochód ciężarowy powoduje tworzenie się zatorów i utrudnia pracę pługów i solarek.

Nie powinno się też wyprzedzać pracującego sprzętu zimowego utrzymania. Przed nadejściem pierwszych opadów warto wymienić opony na zimowe, sprawdzić stan hamulców. Na drodze należy dostosować prędkość do szybko zmieniających się warunków pogodowych.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.