z dabczynski- Spoglądam na polskie drogi od 29 lat jako dostawca produktów – powiedział Zdzisław Dąbczyński, założyciel firmy WIMED. – Te drogi, które ostatnio zostały zbudowane i wyremontowane, w żaden sposób nie ustępują najwyższym standardom na świecie. Postęp jaki dokonał się na polskich drogach jest duży: jakość wykonywanych robót jest bardzo wysoka, dbałość o szczegóły techniczne, dbałość o ciekawe projekty, ciekawe rozwiązania też jest duża. Możemy być z tego dumni, jak wyglądają nasze drogi.

Zdzisław Dąbczyński realizuje się nie tylko jako przedsiębiorca. Jest również autorem książki „Inspiracje i drogowskazy”. – Ta książka w pewnej mierze jest owocem tej trudnej, kryzysowej sytuacji w jakiej znalazła się nasza firma i wiele innych firm drogowych w okresie realizacji kontraktów na Euro 2012 – stwierdził Zdzisław Dąbczyński. - Jedynym kryterium wyboru oferty była najniższa cena. Nagle stanęliśmy przed takimi wyzwaniami z punktu widzenia płatności, jakiejkolwiek godziwej ceny, terminów odbioru, że powoli ten biznes stał się koszmarem, a nie przyjemnością.

- Nie widziałem siebie jako osoby w walce bardziej o przetrwanie niż o dobrze oznakowane drogi, bezpieczeństwo ruchu. Troszeczkę uciekłem od tego biznesu i ta książka jest takim owocem refleksji i przemyśleń – dodał Dąbczyński.

I część wywiadu ze Zdzisławem Dąbczyńskim w Business Misja, o celach, motywacjach, innowacjach oraz koncentracji i konsekwencji jako najistotniejszych czynnikach sukcesu w prowadzeniu firmy.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.