budowa 04Wojewoda Mazowiecki wydał zezwolenie na budowę ponad 1-km odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy w dzielnicy Wawer.

Decyzja dotyczy drogi ekspresowej S2–POW, na odcinku od węzła Puławska do węzła Lubelska (zadanie „B” i „C”) i ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Decyzja dotyczy styku zadań „B” i „C” (odcinek od km 10+291,61 do km 11+789,51). Projekt inwestycji zakłada budowę m.in. drogi ekspresowej, węzłów drogowych, 3 wiaduktów, 2 kładek, przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych. Projekt obejmuje również budowę urządzeń ochrony środowiska (ekranów akustycznych).

Południowa Obwodnica Warszawy to droga ekspresowa realizowana w województwie mazowieckim, na terenie m.st. Warszawy w dzielnicach Ursynów, Wilanów i Wawer. POW umożliwi połączenie dróg krajowych w kierunku Terespola, Lublina, Krakowa czy Wrocławia. To także połączenie Trasy Armii Krajowej z węzłem A2 Konotopa do Gdańska i Białegostoku.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.