contentmap_plugin

zdj. Wjazd od Kielc i Krasocina. Połączenie nowego odcinka z wjazdem do Włoszczowy ul. PartyzantówPonad siedem kilometrów długości będzie miała obwodnica Włoszczowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786. Zarząd Województwa pozytywnie zaopiniował wniosek inwestora, czyli Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, dotyczący realizacji I etapu projektu układu obwodnicowego Włoszczowy. Dzięki temu ŚZDW będzie mógł wystąpić o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.

 

Pierwszy etap projektu pod nazwą „Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i 785 (etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786)” zakłada budowę ponad 7-km odcinka drogi z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 metra każdy oraz poboczami o szerokości 1,5 metra. Trasa będzie miała charakter drogi GP, czyli będzie to droga główna ruchu przyspieszonego. Tam, gdzie będzie tego wymagało bezpieczeństwo pieszych, powstaną też chodniki.

Projektowana obwodnica za pomocą rond będzie powiązana z drogą wojewódzką nr 786 (ul. Czarneckiego oraz ul. Partyzantów), z drogą wojewódzką nr 742 (ul. Jędrzejowska), drogą powiatową 0227T (ul. Wiśniowa), drogą powiatową 0247T (ul. Koniecpolska) oraz drogą gminną 397019T (ul. Śląska).

Planowana inwestycja jest przykładem dobrej współpracy między samorządami. Wcześniej, na podstawie zawartego porozumienia z Zarządem Województwa, powiat włoszczowski i gmina Włoszczowa wspólnie sfinansowały przygotowanie studium wykonalności projektu wraz z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Uchwała Zarządu Województwa pozwoli Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich na uruchomienie całej procedury związanej z budową drogi, czyli na wystąpienie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (tzw. ZRID).

Inwestycja będzie realizowana w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Jej szacunkowy koszt oceniony został na 60 mln złotych (wykupy gruntów i prace budowlane). Projekt będzie współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i ma być sfinalizowany do końca 2020 roku.

Pierwsza część układu obwodnicowego miasta w ciągu drogi 786 będzie miała 7,4 km. Razem z II etapem, który obejmuje wylot z maista na Przedbórz, drogowa opaska wokół Włoszczowy będzie miała 11,5 km. Nie tylko usprawni ruch pojazdów, ale spowoduje „wyprowadzenie” ruchu tranzytowego poza centrum miasta.

Źródło: UMWŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.