traffic lights6 kwietnia Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji „Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina”. Wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie decyzja jest ostatnim elementem opracowania „Studium wykonalności Zachodniego Drogowego obejścia Miasta Szczecina”.

- Mamy zielone światło dla Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina. Realizację drogi przekazuję niezwłocznie do GDDKiA, bo zgodnie z decyzją z 13 października 2015 r. podjętą przez ówczesną premier Ewę Kopacz, obejście zostało wpisane do sieci autostrad i dróg ekspresowych. – powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. - To inwestycja ważna tak dla obszaru metropolitalnego, jak i dla całego regionu. Dla mieszkańców i przedsiębiorców. Zrobiliśmy to ramię w ramię z samorządami, które wiedzą jaki potencjał rozwojowy może uruchomić ta trasa – dodał marszałek Geblewicz.

Wydana 6 kwietnia 2017 decyzja, z chwilą gdy stanie się ostateczna, zostanie przeniesiona na przyszłego inwestora tj. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (w dniu 13 października 2015 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zaliczające Zachodnie Drogowe Obejście Miasta Szczecina do sieci autostrad i dróg ekspresowych), co umożliwi rozpoczęcie działań związanych z procesem inwestycyjnym.

Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina jest planowane jako dwujezdniowa droga ekspresowa o długości około 51 km, prowadząca od autostrady A6 w m. Kołbaskowo, przez Police, tunel pod Odrą, do węzła drogowego w m. Goleniów (skrzyżowanie dróg ekspresowych S3/S6). Realizacja inwestycji spowoduje usprawnienie połączenia z północnych i zachodnich dzielnic Szczecina oraz miejscowości leżących na terenie powiatu polickiego z autostradą A6 i drogą ekspresową S3, przyczyni się również do skrócenia czasu dojazdu nad morze w szczególności w sezonie wzmożonego ruchu turystycznego, kiedy to często dochodzi do drastycznego zmniejszenia płynności ruchu na autostradzie A6 i powstawania zatorów drogowych. Ponadto pozwoli wyeliminować tranzytowy transport materiałów niebezpiecznych (do i z ZCH „Police” S.A.) który obecnie realizowany jest przez centrum miasta Szczecina, a tym samym zminimalizuje występowanie sytuacji kryzysowych powstających podczas awarii w trakcie takich transportów. Budowa Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina przyczyni się także do skrócenia czasu dojazdu do portu lotniczego w Goleniowie oraz wzmocnienia rozwoju portu morskiego w Policach.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.