BIM2

 

BIM (ang. Building Information Modeling) to komputerowe modelowanie informacji o budynkach i budowlach.  W pewnym uproszczeniu ideę BIM można opisać jako proces obejmujący wszystkie etapy przedsięwzięcia inwestycyjnego, a więc od  projektowania do eksploatacji, który umożliwia ograniczanie potencjalnych błędów oraz eliminuje nieuzasadnione koszty.

Światowa kariera tej idei przypada na 2006 rok. Wówczas jeden z amerykańskich koncernów, będący właścicielem i administratorem powierzchni komercyjnych, w swoich przedsięwzięciach inwestycyjnych zaczął wymagać właśnie takiego podejścia w ich zleceniach na projektowanie. Koncernowi zależało przede wszystkim na skróceniu czasu przygotowania i realizacji przedsięwzięć i na zracjonalizowaniu kosztów. Z kolei w Europie taką istotną datą w rozwoju nowej idei był 2011 rok, kiedy rząd Wielkiej Brytanii ogłosił wprowadzenie dla rynku budowlanego strategii BIM. Tam więc w projektach publicznych do 2016 roku muszą być wdrożone i w pełni funkcjonujące modele 3D BIM. Adaptacji technologii BIM na naszym kontynencie służy rekomendacja zawarta w  wydanej w styczniu 2014 r. nowej dyrektywie  dotyczącej zamówień publicznych.

BIM to ziszczająca się właśnie zapowiedź nowoczesnego projektowania. Tłumacząc koncepcję BIM należy odwołać się do wyobraźni, bowiem pod tym pojęciem kryje się inwestycja budowlana tworzona w wirtualnym świecie. Inteligentne modele 3D obrazują obiekt zaczynając od jego pomysłu aż do momentu oddania do użytku. Tak tworzona budowla posiada wszystkie parametry obiektu rzeczywistego. Stosując technologię BIM można dużo łatwiej i szybciej przeanalizować koszty przedsięwzięcia, ilości materiałów do budowy i czas realizacji. Można też już na etapie projektu oszacować koszty eksploatacji obiektu w jego pełnym cyklu życia. Ponadto technologia ta szczególnie sprzyja realizacji wizjonerskich projektów, a więc nowatorskich konstrukcji i szczególnie skomplikowanych budynków.

BIM jest wykorzystywany w planowaniu, projektowaniu, zarządzaniu i prowadzeniu budowy. Oznacza to sprawną i efektywną współpracę wszystkich stron przedsięwzięcia inwestycyjnego, tj. zleceniodawcy, projektanta i wykonawcy.  Pracując na modelu 3D można na bieżąco sprawdzać wszystkie techniczne aspekty projektu, nanosić niezbędne poprawki i zmiany sugerowane przez inwestora, zanim ruszą roboty na realnym placu budowy. W modelach 3D zmiany dokonane przez jedną ze stron są  natychmiast, automatycznie udostępniane pozostałym partnerom pracującym nad projektem. W tej technologii istnieje płynny przekaz informacji pomiędzy specjalistami branżowymi odpowiedzialnymi za poszczególne rodzaje mediów i instalacji. Zatem przygotowanie ostatecznej wersji projektu nie wymaga żmudnych działań koordynujących prace i poszczególne etapy czy zakresy projektu, co często w tradycyjnym projektowaniu generowało straty czasu. BIM umożliwia bieżące obserwowanie modelu obiektu i tym samym nadzorowanie postępu prac projektowych. Daje też możliwość łatwego przygotowania wersji projektu, prezentowanych inwestorowi do wyboru.

***

BIM to rozwiązanie, które nie jest programem komputerowym rozumianym w tradycyjny sposób. Między innymi polega na tym, że wszystkie ważne informacje o budowie są przechowywane, używane i zarządzane właśnie w cyfrowym modelu. Jak ta rewolucyjna technologia przyjmuje się w polskim budownictwie? W dniach 4-5 marca br. w Krakowie odbywa się II edycja konferencji BIM „Projektowanie Przyszłości”. Konferencja i towarzyszące jej targi są właśnie okazją do zdobycia wiedzy o BIM i poznania praktycznych zastosowań tej technologii. Czy tę rewolucyjną technologię uda się wdrożyć w drogownictwie? Na to pytanie odpowiadali przedstawiciele EKKOM Sp. z o.o. – partnera merytorycznego konferencji. Wydarzeniu patronuje edroga.pl.

 IMG 9334IMG 9338IMG 9348IMG 9352IMG 9354IMG 9357
A. Serbeńska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.