edroga041Ministerstwo Rozwoju zwiększyło listę planowanych inwestycji w śląską kulturę. Rząd i samorząd chcą też wspierać energetykę lokalną. Wbrew postulatom Drogowa Trasa Średnicowa Wschód nadal znajduje się na liście projektów warunkowych.

Ministerstwo nie uwzględniło postulatu Zarządu Województwa związanego z wprowadzeniem I i II etapu budowy DTŚ Wschód, pozostając przy pierwotnym zapisie uwzględniającym tylko III etap realizacji inwestycji. W procesie renegocjacji Kontraktu Terytorialnego marszałek podkreślał wagę realizacji DTŚ Wschód jako kompleksowego i wielozadaniowego projektu. Postulował więc wzmocnienie rangi tego przedsięwzięcia, a tym samym przeniesienie go z tzw. listy inwestycji warunkowych do priorytetowych z uwzględnieniem wszystkich trzech etapów, na które składają się:
• budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód Etap I – węzeł Lwowska – Obrzeżna Zachodnia” oraz węzeł Partyzantów – węzeł Jęzor”;
• budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód – Etap II węzeł Janów – węzeł Bór;
• budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód – Etap III Al. Roździeńskiego w Katowicach od ul. D. Gracza do ul. Murckowskiej.

Podczas rozmów strona rządowa poinformowała, że aneks do Kontraktu na obecnym etapie negocjacji nie wprowadza zmian do statusu DTŚ, jednak pozostaje otwarta dyskusja co do zmiany nazwy, zakresu rzeczowego, właściwości stron, potencjalnego źródła finansowania oraz warunków realizacji przedsięwzięcia, zobowiązując się do przeanalizowania sprawy w ramach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Rządu RP.

W dotychczasowym kształcie Kontraktu Terytorialnego zapis dotyczył II etapu budowy Drogowej Trasy Średnicowej Wschód węzeł Janów – węzeł Bór. Natomiast ze środków RPO WSL przewidziany był do wsparcia I etap tej inwestycji, realizowany przez miasta: Jaworzno, Sosnowiec, Katowice, Mysłowice.

Na początku br. projekt utracił szansę na dofinansowanie z RPO WSL m.in. z powodu opóźnień w przygotowaniu dokumentacji. Samorządy zdecydowały się wtedy na podzielenie inwestycji na dwa etapy i kontynuowaniu prac nad dokumentacją wraz z poszukiwaniem innych źródeł finansowania. Obecnie dokumenty przewidują realizację tej inwestycji w trzech etapach, przy czym w Kontrakcie znajduje się tylko jeden, tj. III etap (po zmianie numeracji w wyniku podziału I etapu na dwa).

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.