budowa 05GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę dwóch kolejnych odcinków drogi ekspresowej S5: Białe Błota – Szubin oraz Dworzysko - Aleksandrowo.

Do drugiego etapu na zaprojektowanie i budowę ponad 9,7 km odcinka drogi ekspresowej S5 Białe Błota - Szubin zostało zakwalifikowanych 20 wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Zożono 9 ofert.

Najniższą cenę, niespełna 260 mln zł, zaoferowała firma Impresa Pizzarotti & C.S.p.A., natomiast wartość najdroższej oferty to około 409 mln zł od Astaldi S.p.A. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę ponad 428 mln zł.

Kryteria oceny ofert to cena (90%), termin realizacji (5%) i okres gwarancji jakości (5%). Kluczowa będzie jednak tylko cena, gdyż wszystkie firmy zaproponowały ten sam termin realizacji (30 miesięcy) i 10-letni okres gwarancji.

Do drugiego etapu na zaprojektowanie i budowę ponad 22 km odcinka drogi ekspresowej S5 Dworzysko - Aleksandrowo również zostało zakwalifikowanych 20 wykonawców, którzy w odpowiedzi złożyli 9 ofert.

Najniższą cenę około 409,7 mln zł znów zaoferowała firma Impresa Pizzarotti & C.S.p.A.,natomiast wartość najdroższej oferty (Metrostav a.s.) to 712,5 mln zł złotych. Zamawiający przeznaczył na inwestycję ponad 683,7 mln zł.

O wyniku tego przetargu również zadecyduje cena, ponieważ wszyscy wykonawcy zaproponowali ten sam termin realizacji (37 miesięcy) i 10-letni okres gwarancji.

***
Trzy dni temu poznane zostały oferty na 23-km odcinek S5 Nowe Marzy - Dworzysko. W tym miesiącu powinny zostać otwarte oferty dla pozostałych fragmentów trasy pomiędzy Dworzyskiem a granicą województwa.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.