edroga044Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i prezydent Torunia Michał Zaleski wspólnie napisali list do premier Beaty Szydło w sprawie budowy drogi ekspresowej S10, w którym wyrażają zaniepokojenie z powodu braku w wykazie zadań, których realizacja rozpocznie się do 2023 roku, budowy drogi S10 Toruń - Bydgoszcz.

Uchwała nr 105/2017 Rady Ministrów z 12 lipca zmieniła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)".  

"W pierwotnej wersji programu zagwarantowano realizację tej inwestycji do roku 2020", napisali prezydenci. "Z nadzieją przyjęliśmy zapewnienia Ministra Infrastruktury i Budownictwa, który w imieniu Pani Premier zapewniał nas, że decyzja w tej sprawie nie została cofnięta, a zadanie postrzegane jest jako konieczne do realizacji”.

"Pragniemy przypomnieć, że droga ekspresowa S10 jest fragmentem międzynarodowej sieci transportowej TEN-T, łączącej województwo kujawsko-pomorskie z Warszawą oraz portami zachodniego wybrzeża Polski. Budowa drogi pozwoli nie tylko właściwie skomunikować dwa największe w województwie miasta ze sobą, ale także z autostradą A1. Poprzez konieczną inwestycję w rejonie węzła Toruń Południe, jej realizacja powinna zapewnić przywrócenie połączenia z autostradą lewobrzeżnej części miasta Torunia – osiedla Czerniewice.

Temat ten łączy mieszkańców naszych miast i całego województwa kujawsko-pomorskiego. Wierzymy zatem, że dzięki zaangażowaniu Pani Premier możliwa jest zmiana decyzji niekorzystnych dla Bydgoszczy, Torunia i całego regionu."

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.