edroga115Wojewoda mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie około 9 km autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego (zadanie B), stanowiącego fragment z ok. 14,6 km autostrady od węzła „Lubelska” do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Fragment autostrady A2 od węzła „Lubelska” do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego podzielono na dwa odcinki.

Zadanie A: od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km.

Zadanie B: od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km.

Decyzja dotyczy zadania B na odcinku autostrady A2 od km 494+905,40 do km 504+094,76, co do którego projekt inwestycji zakłada m.in. budowę: zjazdów na teren miejsc obsługi podróżnych (MOP), wjazdów i przejazdów awaryjnych, systemu zarządzania ruchem i elementów ochrony środowiska ograniczających uciążliwość ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w powiecie mińskim, w gminach Halinów oraz Dębe Wielkie.

Po wykonaniu całości odcinka autostrady A2 (zadanie B) oraz wybudowaniu odcinków przyległych powstanie funkcjonalny ciąg drogowy umożliwiający wprowadzenie ruchu tranzytowego z S2 Południowej Obwodnicy Warszawy w kierunku wschodnim. 

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.