contentmap_plugin

edroga516Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał 7 marca decyzje zezwalające na budowę dwóch odcinków S17. Zezwolenia dotyczą ok. 13 km drogi od granicy województw lubelskiego i mazowieckiego do Gończyc oraz 12,2 km od Gończyc do początku obwodnicy Garwolina. Obie mają rygor natychmiastowej wykonalności.

Projekt inwestycji (od granicy województw do Gończyc) zakłada budowę m.in.: drogi dwupasmowej, węzła „Trojanów”, Miejsc Obsługi Podróżnych, przebudowę dróg gminnych i powiatowych, a także przebudowę niezbędnych sieci (wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej). W kolejnym projekcie (od Gończyc do obwodnicy Garwolina) znalazła się budowa: drogi dwupasmowej, węzłów „Górzno” i „Gończyce”, przebudowa dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przebudowa sieci (podobnie jak w pierwszym projekcie). Oba projekty przewidują również: budowę urządzeń ochrony środowiska (tj. ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe, przejścia dla zwierząt), systemów odwonienia oraz budowę oświetlenia.   

Wydane przez wojewodę zezwolenia dotyczą zadania na trasie Garwolin - Kurów. Projektowane odcinki drogi ekspresowej będą zrealizowane w województwie mazowieckim. Celem realizacji inwestycji jest stworzenie tranzytowego układu dróg w kraju. Dzięki budowie drogi możliwe będzie m.in. odciążenie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich oraz zmniejszenie ruchu samochodów ciężarowych w obszarach zabudowanych.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.