budowa 12Wojewoda wielkopolski wydał decyzję o zezwoleniu na budowę obwodnicy Wronek. Pozwoli to na wybudowanie pięciokilometrowej obwodnicy wraz z mostem i wiaduktem.

 

- Jest to wielki projekt, na który mieszkańcy Wronek czekali już od dawna. Inwestycja zakłada również budowę mostu przez Wartę oraz wiaduktu nad linią kolejową Poznań-Szczecin. Mam nadzieję, że obwodnica pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta i znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Wronek – mówił wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Inwestycja jest realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że wykonawca jest uprawniony do rozpoczęcia budowy.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie ponad 5-kilometrowy odcinek drogi powiązany poprzez skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 184 i nr 182, drogami powiatowymi nr 1841P i 1845P oraz drogami gminnymi. Inwestycja obejmuje również budowę mostu przez rzekę Wartę oraz wiaduktu nad linią kolejową nr 351 Poznań - Szczecin.

Realizacja przedmiotowej inwestycji jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, przy czym łączna planowana wartość wynosi ok. 50 mln zł.

Źródło: WUW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.