edroga645Zapadła najważniejsza decyzja dla rozbudowy mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu. 31 stycznia 2020 r. Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz przekazał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej prezydentowi Torunia Michałowi Zaleskiemu.

 

- Kluczowe zezwolenie na realizację przebudowy mostu im. Józefa Piłsudskiego i budowę przeprawy tymczasowej jest w naszych rękach. Dzięki sprawnej pracy pana wojewody Mikołaja Bogdanowicza i jego służb za kilka tygodni będziemy mogli rozstrzygnąć przetarg na wykonawcę, a na wiosnę przystąpić do prac - powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski.

- Za nami wielomiesięczny etap formalny. Byliśmy zdeterminowani, aby zakończyć procedurę wydawania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej jeszcze w styczniu br. tak, aby miasto mogło ubiegać się o dofinansowanie rządowe do realizacji inwestycji. Jestem pewien, że dobrze przygotowany wniosek da Toruniowi dużą szansę na dodatkowe wsparcie i odciąży miejski budżet - zapewnił wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz

Pod koniec grudnia 2019 r. na przebudowę mostu drogowego im. J. Piłsudskiego toruńscy drogowcy ogłosili przetarg.

Już dziś można powiedzieć, że zainteresowanie przetargiem na Generalnego Wykonawcę jest spore. Do tej pory wpłynęły 72 zapytania od 13 firm. Na 14 lutego br. planowane jest otwarcie ofert, tego też dnia poznamy ostateczną liczbę wykonawców, zainteresowanych realizacją tego przedsięwzięcia.

Rozpoczęcie rozbudowy mostu Piłsudskiego planowane jest w II kwartale 2020 roku . W pierwszym etapie prac wyremontowana zostanie nawierzchnia mostu oraz zostaną wyczyszczone i pomalowane elementy, które znajdują się nad jezdnią. Rozpoczęcie tych prac poprzedzi ustawienie przeprawy tymczasowej. Miastu udało się pozyskać zgodę Ministra Energii na nieodpłatne użyczenie z rezerw strategicznych konstrukcję składanego mostu drogowego typu DMS-65 wraz z kompletem podpór. Pozyskano także zgodę Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych na wykonanie usługi transportu, montażu i demontażu konstrukcji mostu tymczasowego przez wojsko.

Przeprawa tymczasowa będzie zlokalizowana na przedłużeniu ulicy Przybyszewskiego od strony północnej Wisły oraz na przedłużeniu ulicy Zagrodowej i ul. Przy Grobli po drugiej stronie. Dojazd do ul. Przybyszewskiego będzie zorganizowany od strony placu Skalskiego, a do ul. Zagrodowej ul. Nieszawską. Będzie ona dostępna dla aut do 3,5 tony oraz służb ratowniczych. Nie będą mogli korzystać z niego piesi i rowerzyści

Rozstrzygnięto przetargi na wykonanie dróg dojazdowych do przeprawy tymczasowej. Podpisanie umów z wykonawcami zostało zaplanowane na luty 2020. Budowa dróg zakończy się w maju tego roku.
W II etapie remontu mostu drogowego im. J. Piłsudskiego planowany jest remont chodników i tego, co jest do zrobienia poniżej mostu.

Na realizację przedsięwzięcia miasto będzie starało się pozyskać środki zewnętrzne z tzw. środków rezerwy subwencji ogólnej.

Miasto od wielu lat z sukcesem pozyskuje środki z rezerwy subwencji ogólnej. Od roku 2009 udało się pozyskać środki w wysokości 10,2 mln zł. Przy współfinansowaniu z budżetu miasta w 2009 roku wyremontowano Szosę Lubicka - odc. Pl. Sybiraków-Leszczynowa oraz odc. Ślaskiego-Wyszyńskiego, w 2010 roku Szosę Lubicką - odc. Ścieżka Szkolna - Targowa oraz przejście podziemne na wysokości ul. Wyszyńskiego, w 2012 roku Szosę Lubicką - odc. Gazownia- plac Daszyńskiego, w 2014 roku ulicę Poznańską. Z kolei w 2015 roku wyremontowana została Czerwona Droga, Odrodzenia i Przy Kaszowniku, natomiast w 2016 roku ulica Grudziądzka. Z kolei w 2018 wyremontowana została Ligii Polskiej, a w 2019 ulica Żółkiewskiego.

Szczegółowy zakres prac:
- poszerzenie tzw. półek, na których znajdują się ciągi piesze i rowerowe - do 4,2 m, co pozwoli na rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego na przeprawie, z każdej strony mostu;
- lokalne naprawy istniejącej płyty pomostu;
- wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji stalowej pomostu takie jak: podłużnice, stężenia wiatrowe, blachy węzłowe;
- wykonanie nowego wyposażenia na obiekcie takiego jak: kapy chodnikowe, nawierzchnia jezdni i chodników, odwodnienie, oświetlenie, iluminacja, bariery drogowe;
- przebudowa przyczółków mostu: wykonanie nowych skrzydełek; rozbiórka i odtworzenie ścianek żwirowych;
- wykonanie strefy za przyczółkami; wykonanie płyt przejściowych;
- przebudowa sieci zlokalizowanych na obiekcie;
- przebudowa i infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną inwestycją;
- zabezpieczenie antykorozyjne istniejącej i projektowanej konstrukcji stalowej;
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu pod obiektem;
- budowa punktów widokowych;
- zejścia na Kępę Bazarową;
- powstanie nowe zejście na Bulwar Filadelfijski wyposażone w windy dostosowane dla rowerzystów i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.