contentmap_plugin

edroga642Kolejny odcinek drogi ekspresowej S17, biegnącej przez województwo lubelskie, ma zielone światło na realizację. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód”(bez węzła). Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rzece Wiśle.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy Puławy i Końskowola oraz miasta Puławy. Stanowić będzie połączenie drogi ekspresowej S17 z przeprawą mostową na Wiśle w Puławach, zlokalizowaną w ciągu drogi ekspresowej S12.

Długość projektowanego odcinka drogi wyniesie około 12 km. Początek odcinka znajduje za mostem w Puławach, a koniec przy istniejącej drodze ekspresowej S17 (węzeł Kurów Zachód) prowadzącej do Lublina. Droga przebiegać będzie po nowym śladzie, głównie przez tereny o charakterze rolniczym i leśnym.

Źródło: Lubelski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.