contentmap_plugin

budowa 07Wojewoda Lubuski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów - Nowa Sól – odcinek III.

Zrealizowanie tej inwestycji oznaczać będzie uzyskanie ostatecznych, docelowych parametrów drogi krajowej klasy S dla ponad 17-km odcinka Niedoradz - Nowe Miasteczko.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach administracyjnych województwa lubuskiego, na terenie gminy Otyń, miasta i gminy Nowa Sól, gminy Kożuchów i gminy Nowe Miasteczko.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną m.in.: druga jezdnia drogi ekspresowej S3 o długości ok. 17,3 km, obiekty mostowe, wiadukty, przepusty, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, ogrodzenia i siatki zabezpieczające) czy przejścia dla zwierząt.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla drogi ekspresowej S3 zawiera rozstrzygnięcia w zakresie: lokalizacji drogi, pozwolenia na jej budowę, zatwierdzenia projektu budowlanego, ustalenia dotyczące ponownej oceny oddziaływania na środowisko, zatwierdzenia podziałów nieruchomości, wywłaszczenia nieruchomości.
Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.