excavators 800996 960 720Wojewoda mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy 21,5 km fragmentu drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Decyzja wojewody dotyczy budowy drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, realizowanego na 21,5 km odcinku tej drogi łączącej Mławę ze Strzegowem.

Realizacja zadania II obejmowała będzie budowę m.in.: dwóch jezdni drogi ekspresowej o nawierzchni betonowej, trzech węzłów drogowych – Mława Południe, Żurominek, Strzegowo Północ; ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i organizacji ruchu, urządzeń ochrony środowiska.

Projektowana droga ekspresowa S7 przebiega na kierunku północ – południe, w odległości ok. 2 km na wschód od istniejącej drogi krajowej nr 7 Gdańsk – Warszawa. Droga S7 będzie przebiegać po nowym terenie, jedynie w końcowym fragmencie wchodzi w istniejący pas drogi DK7.

Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk o łącznej długości 71,35 km w województwie mazowieckim podzielona została na cztery odcinki realizacyjne: Napierki – Mława (ok. 14 km), Mława – Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo-Pieńki (ok. 22 km), Pieńki-Płońsk (ok. 13,7 km).
Droga ekspresowa S7 połączy województwa pomorskie, warmińsko – mazurskie, mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie. Trasa spełnia funkcję ponadregionalnej drogi tranzytowej łączącej miasta: Gdańsk, Elbląg, Olsztynek, Warszawa, Kielce, Kraków, Rabka.

Źródło: MUW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.