contentmap_plugin

budowa 06Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos podpisała zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drugiej, wschodniej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów-Nowa Sól - odcinek II.

Inwestycja obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 13,3 km na terenie Zielonej Góry i gminy Otyń. Trasa powiązana będzie z innymi drogami publicznymi za pomocą projektowanych węzłów drogowych: węzeł Zielona Góra Północ, węzeł Zielona Góra Południe, węzeł Niedoradz.

Decyzja o zezwoleniu na realizację drogi ekspresowej S3 Sulechów - Nowa Sól zawiera ustalenia dotyczące m.in. powiązań z innymi drogami publicznymi ( węzły), lokalizacji drogi na 370 działkach miasta Zielona Góra i gminy Otyń, wraz z Miejscem Obsługi Podróżnych (MOP II Racula), przebudowy istniejących dróg i sieci uzbrojenia terenu.

W ramach inwestycji realizowane będą: droga, urządzenia ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne), przepusty drogowe, przepusty na ciekach, wiadukty oraz sieci uzbrojenia terenu.

***

Droga S3 to fragment trasy międzynarodowej E65, leżącej w transeuropejskim korytarzu transportowym. S3 łączy północ z południem: zapewni najkrótsze bezpośrednie połączenie południowej Skandynawii z północnymi Czechami oraz Pragą.

Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.