Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Dopuszczalne dodatkowe pochylenie krawędzi jezdni

Dopuszczalne dodatkowe pochylenie krawędzi jezdni 13 lata 10 miesiąc temu #85

 • administrator
 • administrator Avatar
calvados
Wg Dz.U. 43poz.430 z 1999r paragraf 18 mówi o dopuszczalnych dodatkowych pochyleniach krawędzi jezdni przy zmianie spadku poprzecznego.
Jak rozumieć słowo "DODATKOWE" ????
czy jest to dosłownie pochylenie drugiej krawędzi czy może różnica między pochyleniem tej krawędzi a pochyleniem podłużnym niwelety

mrrruczek
jest to różnica między pochyleniem tej krawędzi a pochyleniem podłużnym niwelety.
Pozdrawiam
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re: Dopuszczalne dodatkowe pochylenie krawędzi jezdni 13 lata 2 miesiąc temu #534

 • czem
 • czem Avatar
Czy pochylenie dodatkowe może przyjmować wartości ujemne, tak jak pochylenie poprzeczne lub pochylenie niwelety, czy jest to wartość bezwzgledna? Czy istnieją jakieś oficjalne wzory na przeliczenie całej rampy? W normatywach sa podane warunki a nie jak calość wyliczyć. 0.1 x a to za mało by nie dyskutować i interpretować sposobu obliczenia całej rampy.
Prosze o rozwinięcie tematu.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re: Dopuszczalne dodatkowe pochylenie krawędzi jezdni 13 lata 2 miesiąc temu #564

 • czem
 • czem Avatar
Dodatkowe pochylenie krawędzi jezdni wynikające ze zmiany pochylenia poprzecznego możemy wyliczyć korzystając z prostego wzornika:
delta s = (delta q/L)*a
gdzie:
delta s - dodatkowe pochylenie krawędzi jezdni wynikające ze zmiany pochylenia poprzecznego
delta q - różnica pochyleń poprzecznych na początku i końcu rampy
L - długość rampy
a - odległość krawędzi jezdni od osi obrotu

warunek: s - delta s >=0,2 należy rozumieć tak, że dodatkowe pochylenie nie może zmienić kierunku spadku krawędzi i może zmniejszyć jej pochylenie najwyżej do 0,2%
pozdrawiam Waldek
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re: Dopuszczalne dodatkowe pochylenie krawędzi jezdni 13 lata 2 miesiąc temu #574

 • czem
 • czem Avatar
Dziękuję za podpowiedź, ale nie odpowiada na moje najważniejsze pytanie -
CZY POCHYLENIE DODATKOWE PRZYJMUJE WARTOŚCI UJEMNE!
Intryguje mnie paragraf 12.4 do 13.3 . poz116 w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.
4. Zachowanie pochyleń poprzecznych, o których mowa w ust. 2 i 3, nie jest wymagane na tych odcinkach krzywych przejściowych i na prostych przejściowych przed i za łukiem kołowym w planie, na których następuje zmiana pochylenia poprzecznego jezdni,
o ile:
1) pochylenie podłużne osi jezdni autostrady jak i obu jej krawędzi jest większe od dodatkowego pochylenia podłużnego o nie mniej niż 0,2%,
2) dodatkowe pochylenie podłużne zewnętrznej krawędzi jezdni wynosi co najmniej 0,3% na odcinku
zmiany kierunku pochylenia poprzecznego jezdni
od –2% do +2%,
3) jest spełniony warunek, o którym mowa w § 13 ust. 3.
§ 13. 1. Zmianę pochylenia poprzecznego jezdni autostrady należy wykonywać na krzywej przejściowej, prostej przejściowej, jeżeli krzywa przejściowa nie jest wymagana, lub na łuku kołowym o większym promieniu, jeżeli jest to łuk koszowy.
2. Lokalizacja osi obrotu jezdni autostrady powinna być tak dobrana, aby był zapewniony sprawny odpływ wody oraz płynny przebieg krawędzi jezdni, o którym mowa w § 20 pkt 1.3. Zmiana pochylenia poprzecznego jezdni autostrady powinna być tak wykonana, aby dodatkowe pochylenia podłużne obu krawędzi jezdni wynosiły nie więcej niż 0,75%

Pewne osoby tak te przepisy interpretują, że minimalne pochylenie niwelety na rampie musi być co najmniej 0.8%. Ja nie chcę się z tym zgodzić, gdyż wyrzucając warstwice widzę, że woda płynie. Proszę o przeanalizowanie moich poniższych obliczeń, przy założeniu, że niweleta ma takie same pochylenie na rampie wejściowej i wyjściowej:

Kolumny zawierają wartości:
1.odl od osi obrotu
2.pochylenie poprzeczne na początku rampy
3.pochylenie poprzeczne na końcu rampy
4.różnica pochyleń
5.długość rampy
6.pochylenie dodatkowe
7.pochylenie niwelety
8.rzeczywiste pochylenie krawędzi jezdni
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
r. wejść. 11.25 -2.50% 2.50% -5.00% 185 -0.30% 0.50% 0.20%
r. wyjśc. 11.25 2.50% -2.50% 5.00% 185 0.30% 0.50% 0.80%

r. wejsc. 11.25 -2.50% 2.50% -5.00% 185 -0.30% -0.50% -0.80%
r. wyjśc. 11.25 2.50% -2.50% 5.00% 185 0.30% -0.50% -0.20%

Czy w ten sposób zaprojektowane rampy spełniają warunki?
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re: Dopuszczalne dodatkowe pochylenie krawędzi jezdni 12 lata 9 miesiąc temu #1149

 • czem
 • czem Avatar
Witam! Chciałabym zapytać jak liczy się rampę 2 rodzaju. Moje dodatkowe pochylenie wynosi 0,21%. Największe pochylenie to 2% a najmniejsze 0,35%. Moje jak już napisałam wynosi 0,21%, więc jest mniejsze od minimalnego, stąd rampa 2 rodzaju. Wyliczyłam także x, który wynosi 40m. Długość krzywej przejściowej to 100m. Co musze dalej zrobić? Czy jakaś tabelka (ta sama co do 1 rodzaju)?? Czy ktos jest w stanie pomóc?? Bardzo mi zależy na odpowiedzi.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re: Dopuszczalne dodatkowe pochylenie krawędzi jezdni 12 lata 9 miesiąc temu #1164

 • czem
 • czem Avatar
...Pewne osoby tak te przepisy interpretują, że minimalne pochylenie niwelety na rampie musi być co najmniej 0.8%. Ja nie chcę się z tym zgodzić, gdyż wyrzucając warstwice widzę, że woda płynie. ...
To nie tak że pewne osoby tylko przepisy rozporządzenia. Choć w zasadzie to powinno być min. 0.7% (a nie 0.8%) a wynika to z tego że zgodnie z DzU43 par.17 pkt.3 ppkt2. poch ukośne nie powinno być mniejsze niż 0.7%. więc wykonujac rampę w miejscu gdzie przechodzi ona przez spadek poprz 0% - spadek ukośny równy jest dokładnie spadkowi podłużnemu.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Moderatorzy: Janusz Bohatkiewicz
Czas generowania strony: 0.126 s.