Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: ZRID a szerokość podziału

ZRID a szerokość podziału 3 lata 3 miesiąc temu #4473

 • karol
 • karol Avatar
Witam, czy szerokość wydzielanego pasa drogowego wydzielana w ramach ZRID musi być zgodna z par. 8 pkt. 1 warunków technicznych czy może ten punkt odnosi się tylko do planowania jak mówi definicja :
liniach rozgraniczających drogę – rozumie się przez to granice terenów przeznaczonych na pas drogowy lub pasy drogowe
ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu
, a w wypadku autostrady – w decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady; w liniach rozgraniczających
drogi na terenie zabudowy (ulicy) mogą znajdować się również urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane
z funkcją komunikacyjną drogi;
a wydziela się tylko tyle ile rzeczywiście jest niezbędne.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

ZRID a szerokość podziału 3 lata 3 miesiąc temu #4475

Procedura ZRID została m.in. w tym celu stworzona, aby projektować pasy drogowe. W związku z tym, nowy pas drogowy musi spełniać wymogi dotyczące minimalnych szerokości podanych w WT dla dróg publicznych i wątpię, aby znalazł się w Polsce urząd, który będzie miał wobec tego jakiekolwiek wątpliwości.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

ZRID a szerokość podziału 3 lata 3 miesiąc temu #4476

 • waryat
 • waryat Avatar
hmmm. można, warunek ten możliwy jest dla pasów drogowych ulic gdzie par 7 ustęp 2 mówi, że po spełnieniu n/w punktów ta szerokość może być mniejsza. Oczywiście ta szerokość to niezbędne minimum i w pasie drogowym muszą zmieścić się wszystkie niezbędne urządzenia związane z funkcjonowaniem drogi. specustawa i wydawanie wg niej decyzji ma przede wszystkim na celu szybszą realizację inwestycji drogowych poprzez pozyskanie niezbędnych terenów pod pas drogowy.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

ZRID a szerokość podziału 3 lata 3 miesiąc temu #4477

 • karol
 • karol Avatar
No cóż, są urzędnicy, którzy nie puszczą podziału szerszego niż 75 cm od korony drogi czyli zgodnie z definicją pasa drogowego, nie zwracając w ogóle uwagi na zgodność szerokości pasa z par. 7 i 8.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

ZRID a szerokość podziału 3 lata 2 miesiąc temu #4482

 • urbanpc
 • urbanpc Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • Posty: 5
 • Oklaski: 0
Aby zastosować węższe linie rozgraniczające, tzn. tyle co potrzeba należy uzyskać odstępstwo od WT. Po uzyskaniu takiego odstępstwa można spokojnie wydzielić węższe pasy drogowe.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Czas generowania strony: 0.182 s.