Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie
 • Strona:
 • 1
 • 2

TEMAT: Separator

Separator 13 lata 4 miesiąc temu #423

 • Mironio
 • Mironio Avatar
Witam wszystkich,
jestem pierwszy raz na tym forum. Pomysł takiego forum bardzo mi się podoba, jednak troszkę martwią mnie tematy typu "zaostrzenie kar dla pijanych kierowców". Dziwię się że Moderator nie zainterweniował iż nie jest to odpowiednie miejsce na poruszanie takiego problemu (nie zaśmiecajmy forum :/ ). Mam nadzieję że z czasem będzie tutaj tętnić życiem i będzie poruszanych wiele problemów. Mam pytanie dotyczące separatora. Kiedy jest potrzeba jego zastosowania? Kiedy nie ma takiej potrzeby? Koszt separatora jest bardzo duży, dlatego chciałbym mieć pewność co do zasadności jego zastosowania.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re: Separator 13 lata 2 tygodni temu #772

 • szyszki
 • szyszki Avatar
Ponawiam to pytanie ponieważ też mam podobny problem. Nie jestem pewna na 100% ale słyszałam, że speparotr jest potrzebny w przypadku gdy odprowadzasz wodę z drogi do kanalizacji deszczowej a potem do rowu. Wtedy po kanalizacji deszczowej powinien być zlokalizowny separator odzielający substancje ropopochodne. Nie wiem natomiast jak to wygląda w przypadku gdy chce wodę opadowa z drogi odprowadzić do rowu. Czy wtedy tez konieczne jest zastosowanie separatora?
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re: Separator 13 lata 4 dni temu #805

 • Daniel Maranda
 • Daniel Maranda Avatar
Separator jest jednym z rodzajów urządzeń podczyszczających wody opadowe spływające z drogi i terenów przyległych. Jego główną funkcją jest wyłapywanie frakcji ropopochodnych (smary, oleje, benzyny) wyciekających z pojazdów podczas normalnego funkcjonowania lub tez w przypadku zaistnienia wypadku. Kilka lat temu separatory były bardzo często stosowane jako urządzenia podczyszczające. Wszystko zmieniło się po tym jak na przełomie 2005-2008 GDDKIA wykonała badania stężenia zanieczyszczeń w wodach spływajacych z dróg. Okazało się że w 99% przypadków przy normalnym funkcjonowaniu drogi stężenie węglowodorów ropopochodnych jest na poziomie 0,01-1 mg/l gdzie norma dopuszcza 15 mg/l. W efekcie czego ilość proponowanych separartorów drastycznie zmalała co z uwagi na ich cenę oraz wysokie koszty eksploatacji jest dobrym rozwiązaniem. Tak naprawdę separatory w chwili obecnej stosuje sie najczęściej w sytuacjach gdy droga przecina następujące obszary:
- strefy ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęć wody,
- obszary Natura 2000 lub rzeki dopływające do tych obszarów
- tereny podmokłe
- bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie wody podziemne
- miejsca gdzie ryzyko wypadku/awarii jest bardzo duże
- miejsca występowania cennych gatunków i siedlisk najczęściej związanych z wodą.

Pozdrawiam,

Daniel Maranda
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re: Separator 12 lata 10 miesiąc temu #1082

 • Daniel Maranda
 • Daniel Maranda Avatar
Na każdym forum jest trochę luźnych tematów. To chyba nic złego. Przecież nie można rozmawiać tylko o pracy. ;)
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re: Separator 12 lata 9 miesiąc temu #1102

 • Daniel Maranda
 • Daniel Maranda Avatar
Zgadza się. Zapomniałeś tylko dodać, że badania prowadzone były przez Panią Hannę Sawicką z Instytutu Ochrony Środowiska, autorkę książki "Ograniczenie zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych z dróg" na zlecenie GDDKiA W-wa [u:ycggis5s]tylko dla dróg krajowych[/u:ycggis5s]. Na ich podstawie GDDKiA wydała Zarządzenie nr 29 w sprawie odwodnienia i jakości wód opadowych do zastosowania tylko dla dróg krajowych. Zarządzenie to do dzisiaj wprowadza wbłąd projektantów. Badania były podważane wielokrotnie przez niezależne laboratoria, które wykazały zasadność stosowania separatorów substancji ropopochodnych - patrz badania w posiadaniu GDDKiA np. dla urządzeń oczyszczających /separatorów/ zabudowanych na A4, na odc. Wrocław - Nogawczyce. Substancje ropopochodne były przekroczone. Ponadto co bardzo ważne dla projektantów ta sama GDDKiA pismem nr [color=#FF0000:ycggis5s]GDDKiA/DŚR-SSG/pz/r/026/35/09 z dnia 19.06.2009r oraz Zarządzeniem nr 26 z 17.06.2009r anulowała Zarządzenie nr 58 z dnia 19.04.2002r w sprawie stosowania "Katalogu drogowych urzadzeń ochrony środowiska"[/color:ycggis5s]. W piśmie tym cytuję [color=#FF0000:ycggis5s]"Uchylenie Katalogu drogowych urządzeń ochrony środowiska podyktowane było zmianą uwarunkowań prawnych, jak również zmianą stosowanych rozwiązań technicznych proponowanych w Katalogu.... Siedmioletni okres od jego wprowadzenia był owocny w badania nad skutecznością zastosowanych rozwiązań, które niestety czasem okazały się niewystarczająco skuteczne. W związku z powyższym celowe było wprowadzenie Zarządzenia, które anuluje stosowanie Katalogu drogowych urządzeń ochrony środowiska jako opracowania, które się zdezaktualizowało. Takie postępowanie jest niezbędne w celu wyeliminowania błędów popełnianych w związku z bezkrytycznym stosowaniem "Katalogu....". [/color:ycggis5s] W chwili obecnej ilość proponowanych separartorów drastycznie zmalała. Stosowane dalej z anulowanego katalogu urządzenia takie jak rowy trawiaste, zasyfonowane osadniki, stawy - zbiorniki infiltracyjne itp. nie spełniają w pełni wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24.07.2006r /Dz. U. Nr 137, poz. 984/. Wysokie koszty trudnej eksploatacji tych urządzeń, których czasami nie da się w prosty sposób wyczyścić a gdy dodatkowo jeszcze po wejściu ustawy o obowiązkowej utylizacji skażonej w rowach ziemi /odpad niebezpieczny - patrz dyrektywy unijne/sprawią iż okaże się, że wcale nie są ani tanim ani też dobrym rozwiązaniem. Tak naprawdę separatory w chwili obecnej stosuje się najczęściej w sytuacjach, gdy droga przecina następujące obszary:
- strefy ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęć wody,
- obszary Natura 2000 lub rzeki dopływające do tych obszarów
- tereny podmokłe
- bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie wody podziemne
- miejsca gdzie ryzyko wypadku/awarii jest bardzo duże
- miejsca występowania cennych gatunków i siedlisk najczęściej związanych z wodą.
Ale czy to wystarczy. Co z ziemią wokół dróg czasami wysokiej klasy, gdzie produkuje się tzw. "zdrową żywność"; blisko zlokalizowanymi gospodarstwami czasami agroturystycznymi itd.
Pozdrawiam,

Jacek
Gość
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re: Separator 12 lata 9 miesiąc temu #1122

 • Daniel Maranda
 • Daniel Maranda Avatar
Odpowiedź jest i prosta, i trudna jednocześnie. Tak naprawdę, to nie ma obowiązku stosowania konkretnych urządzeń oczyszczających wody opadowe z dróg. Ustawodawca określił, iż wody opadowe i roztopowe z dróg określonej kategorii (wody opadowe i roztopowe ujęte w szczlen, otware lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące 1) z zanieczyszczonej powierzchni ...... dróg zaliczanyhc do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych lkasy G, a także z parkingów o powierchni powyżej 0,1ha ....) - przed ich wprowadzeniem do środowiska naturalnego powinny spełniać określone parametry jakościowe.
Te parametry do zawiesiny ogólne <100mg/l oraz węglowodory ropopochodne <15 mg/l.
Powyższe dotyczy spływu opadowego jako powstaje z deszczu o natężeniu 15l/sxha.
Zatem separator ma uzasadnienie tam, gdzie występuje duże prawdopodobieństwo, iż powyższy warunek zostanie przekroczony, lub tam, gdzie wprawdzie prawdopodobieństwo przekroczenia nie jest zbyt wysokie, ale za to ewentualne skutki środowiskowe skażenia - mogą być bardzo groźne dla lokalnego środowiska (czytaj obszary szczególnej troski np. z uwagi na ujęcia wód, czy chronione gatunki).

I tu wracamy do badań - ilu czytelników - tyle opinii. W tym np. opinie lokalnych urzędników wydających pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych do środowiska. To ich przede wszytskim nalezy przekonać - np. za pomocą fachowo przygotowanego operatu wodnoprawnego, że w danym miejscu separator nie ma sensu, bo ropopochodnych w wodach opadowych nie będzie (a w każdym razie nie powyżej dozwolonej ilości), prawdopodobieństwo wypadku jest niskie, a odbiornik nie wykazuje szczególnej wrażliwości (i nie jest chroniony przez prawo lokalne - np. decyzję o ustanowieniu strefy ochronnej, użytku ekologicznego, rezerwatu, itp. itd.).
Małgorzata Helman Grubba
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
 • Strona:
 • 1
 • 2
Moderatorzy: Janusz Bohatkiewicz
Czas generowania strony: 0.250 s.